SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost je samostatným právním subjektem – právnickou osobou, zabývající se zdravotní, sociální a humanitární pomoci občanům Moravskoslezského kraje.

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost byla založena v roce 1991 a navázala na činnost bývalé organizace, která působila v období 1. republiky, nejprve na území Slezska, poté rovněž na Moravě a v Čechách. Původním cílem bylo zakládání tuberkulózních sanatorií a sociální pomoc hornickým rodinám.

Od roku 1991 fungovala SLEZSKÁ HUMANITA jako občanské sdružení, 15.11.2013 došlo však ke změně právní formy na obecně prospěšnou společnost.VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti


Posláním SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti je:
 • poskytnout bezpečné a důstojné prostředí uživatelům sociální služby v blízkosti bývalého bydliště a zachovat tak kontakt s rodinou, přáteli a prostředím, ve kterém žili a k němuž se váže jejich životní příběh,
 • umožnit jim, aby se co nejvíce přiblížili způsobu života věkově srovnatelné populaci,
 • pomoci lidem udržet si nebo znovu nabýt své místo v životě a mít tak stále svou roli ve společnostiPŘEDMĚT ČINNOSTI SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti


SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost poskytuje tyto služby:
 • zdravotnické služby
 • sociální služby
 • doplňkové služby

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY:

 • Nestátní zdravotnické služby - zvláštní ambulantní péče (dle zákona č.160/1992Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních)
  • domácí péče (home care)
  • zdravotní péče v domově pro seniory
  • mobilní hospic
 • Půjčovna zdravotnických a ortopedických pomůcek do domácnosti
 • Senior program - seniorský program aktivního stáří, přednášky, besedy, kulturní akce, rekondiční ozdravné pobyty v horách s cvičením a léčebnými procedurami
 • Rodinný program - poradenství a pomoc rodičům nemocných dětí, akce pro děti, volnočasové aktivity, ozdravné pobyty

SOCIÁLNÍ SLUŽBY (dle zákona č.108/2006Sb. o sociálních službách):

 • osobní asistence – dle zákona č.108/2006Sb., § 39, terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; služba se poskytuje bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje
 • pečovatelská služba - dle zákona č.108/2006Sb., § 40, terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo postižení; služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osoby
 • domovy pro seniory - dle zákona č.108/2006Sb., § 49, pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby
  • Domov pro seniory Český Těšín
  • Domov pro seniory Horní Suchá
  • Domov pro seniory Karviná - Mizerov
  • Domov pro seniory Orlova - Lazy
 • odborné sociální poradenství - sociální poradna a poradna pro pozůstalé (hospicové poradenství)

ORGÁNY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

 • správní rada – 6 členů
 • dozorčí rada – 6 členů
 • ředitel =  statutární orgán – p. Mgr. Hana Pierzchalová