Aktuálně u nás


SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost je samostatným právním subjektem – právnickou osobou, zabývající se zdravotní a sociální pomoci občanům.

SLEZSKÁ HUMANITA, byla založena v roce 1991 a navázala na činnost bývalé organizace, která působila v období 1. republiky, nejprve na území Slezska, poté rovněž na Moravě a v Čechách. Původním cílem bylo zakládání tuberkulózních sanatorií a sociální pomoc hornickým rodinám.

Od roku 1991 fungovala SLEZSKÁ HUMANITA jako občanské sdružení, a od 15. 11. 2013 došlo, z důvodu změny legislativy v ČR, ke změně právní formy na obecně prospěšnou společnost.


Veřejný závazek SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti


Posláním SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti je:

Poskytnout bezpečné a důstojné prostředí uživatelům sociální služby v blízkosti bývalého bydliště a zachovat tak kontakt s rodinou, přáteli a prostředím, ve kterém žili a k němuž se váže jejich životní příběh, Umožnit jim, aby se co nejvíce přiblížili způsobu života věkově srovnatelné populaci, Pomoci lidem udržet si nebo znovu nabýt své místo v životě a mít tak stále svou roli ve společnosti.


Předmět činnosti SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

 • Sociální služby

 • Zdravotnické služby

 • Doplňkové služby


SOCIÁLNÍ SLUŽBY (dle zákona č.108/2006Sb. o sociálních službách):

 • Domovy pro seniory - dle zákona č.108/2006Sb., § 49, pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby

  • Domov pro seniory Český Těšín

  • Domov pro seniory Karviná - Mizerov

  • Domov pro seniory Orlová - Lázy

  • Domov pro seniory Horní Suchá

 • Odborné sociální poradenství

  • Poradenství hospicového typu

  • Poradenství pro pozůstalé


ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY:

 • Nestátní zdravotnické služby - zvláštní ambulantní péče (dle zákona č.160/1992Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních)

  • Zdravotní péče v domově pro seniory

  • Domácí ošetřovatelská péče a mobilní hospic


DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

 • Půjčovna kompenzačních pomůcek

 • Senior program - seniorský program aktivního stáří, přednášky, besedy, kulturní akce, rekondiční ozdravné pobyty v horách s cvičením a léčebnými procedurami
 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01