Zákaz návštěv TRVÁ...

27.7.2020

OZNÁMENÍ!!!
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s.

KARVINÁ

Vážení návštěvníci, 

s ohledem na současnou situaci týkající se výskytu infekčního onemocnění očí a na doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

Vám oznamujeme, že od 27. 7. 2020
vyhlašujeme opět

ZÁKAZ NÁVŠTĚV  


Zákaz platí do odvolání. Informace rodinným příslušníkům poskytneme telefonicky.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Hana Pierzchalová

Obnovení návštěv

21.7.2020

Postup při návštěvách v domovech pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY o.p.s.
od 27. 7. 2020 


Vzhledem k epidemii nemoci Covid-19 všechny zdvořile žádáme, abyste s ohledem na své zdraví, zdraví všech klientů a zaměstnanců domova, omezili návštěvní kontakt na dobu co nejkratší.      

Návštěvy z provozních důvodů budeme prozatím omezovat na dvě dospělé osoby v době od 10:00 do 16:00 hodin, aby se minimalizovalo riziko případné nákazy.       

Termín a hodinu si musí každá návštěva dohodnout s personálem předem na tel. příslušného domova.
Je nutno nahlásit i tel. kontakt, abychom v případě potřeby mohli kontaktovat Krajskou hygienickou stanici.       

Při příchodu je nutno po zazvonění vyčkat před domovem na personál, který návštěvě změří tělesnou teplotu a upozorní na nezbytnou dezinfekci rukou (i při odchodu) a použití roušky po celou dobu návštěvy (mimořádné opatření č.16/2020 KHS).

U vchodu se nachází místo na použité respirátory.       
Se svým blízkým byste neměli být v blízkém kontaktu,
tj. odstup 2m.    

Upřednostňujeme návštěvy na zahradě.

Návštěvy u imobilních či málo pohyblivých klientů mohou být uskutečněny u lůžka, za paravánem nebo jinou překážkou.
      
Po ukončení návštěvy uvědomte personál kvůli nutnosti provedení dezinfekce a vyvětrání místnosti (pokud možno- větrejte i během návštěvy).

ŽÁDÁME NÁVŠTĚVY, ABY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVSTUPOVALY DO PROVOZNÍCH MÍSTNOSTI DOMOVA, DO PRACOVEN PERSONÁLU APOD. 

Mgr. Hana Pierzchalová

Tablet od srdce

30.4.2020

Děkujeme společnosti Philip Morris ČR a. s. která ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR s Nadací Charty 77 a s přispěním dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a Denník BLESK) dodala do všech našich zařízení TABLETY pro lepší komunikaci mezi klienty a jejich blízkými.

Nyní mohou blízcí našich klientů využít nejen telefonickou komunikaci, ale i TABLET, aby mohli své blízké nejen slyšet, ale i opět vidět v době zákazu návštěv, který jsme byli nuceni zavést z důvodu COVID 19.

Podrobný návod, jak se spojit s Vašim blízkým v jednotlivém zařízení naleznete v aktualitách Domovů nebo využijte níže uvedený odkaz, který Vás na aktuality domovů posune ihned.

Domov pro seniory ORLOVÁ zde

Domov pro seniory KARVINÁ zde

Domov pro seniory HORNÍ SUCHÁ zde

Domov pro seniory ČESKÝ TĚŠÍN zde

KORONAVIRUS

12.3.2020
Aktuální informace týkající se Koronaviru, a jak mu preventivně předejít naleznete

zde 

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně na telefonním čísle: +420 724 810 106 a +420 725 191 367.

Případně se vám může věnovat i pracovník našeho zařízení na telefonu 773 761 580

Chci dostávat informace o novinkách z této stránky na můj e-mail     

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město