Obnovení návštěv

21.7.2020

Postup při návštěvách v domovech pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY o.p.s.
od 27. 7. 2020 


Vzhledem k epidemii nemoci Covid-19 všechny zdvořile žádáme, abyste s ohledem na své zdraví, zdraví všech klientů a zaměstnanců domova, omezili návštěvní kontakt na dobu co nejkratší.      

Návštěvy z provozních důvodů budeme prozatím omezovat na dvě dospělé osoby v době od 10:00 do 16:00 hodin, aby se minimalizovalo riziko případné nákazy.       

Termín a hodinu si musí každá návštěva dohodnout s personálem předem na tel. příslušného domova.
Je nutno nahlásit i tel. kontakt, abychom v případě potřeby mohli kontaktovat Krajskou hygienickou stanici.       

Při příchodu je nutno po zazvonění vyčkat před domovem na personál, který návštěvě změří tělesnou teplotu a upozorní na nezbytnou dezinfekci rukou (i při odchodu) a použití roušky po celou dobu návštěvy (mimořádné opatření č.16/2020 KHS).

U vchodu se nachází místo na použité respirátory.       
Se svým blízkým byste neměli být v blízkém kontaktu,
tj. odstup 2m.    

Upřednostňujeme návštěvy na zahradě.

Návštěvy u imobilních či málo pohyblivých klientů mohou být uskutečněny u lůžka, za paravánem nebo jinou překážkou.
      
Po ukončení návštěvy uvědomte personál kvůli nutnosti provedení dezinfekce a vyvětrání místnosti (pokud možno- větrejte i během návštěvy).

ŽÁDÁME NÁVŠTĚVY, ABY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVSTUPOVALY DO PROVOZNÍCH MÍSTNOSTI DOMOVA, DO PRACOVEN PERSONÁLU APOD. 

Mgr. Hana Pierzchalová

Chci dostávat informace o novinkách z této stránky na můj e-mail     

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město