Posláním DKOP je zajistit klientům ve vlastním sociálním prostředí takový rozsah potřebné péče, aby k hospitalizaci klienta, nebo umístění do pobytové služby docházelo jen pokud je to nezbytně nutné.

Zásady naší práce:

 • vycházet z individuálních potřeb
 • působit na klienty aktivně
 • podporovat samostatnost
 • motivovat
 • posilovat sociální začleňování 

Domácí zdravotní péče

Je hrazena pojišťovnou na základě ordinace registrujícího praktického lékaře a ošetřujícího lékaře po ukončení hospitalizace.

Základní zdravotní péče:
 • sledování vitálních funkcí
 • prevence proleženin
 • péče o hydrataci a vyprazdňování
 • zajištění celkové hygieny u těžce nemocných a imobilních klientů
Odborná zdravotní péče:
 • odběry
 • aplikace všech forem injekcí a infuzí
 • podávání léků
 • převazy a ošetření ran
 • cévkování žen a mužů
 • zavádění permanentních katetrů a péče o ně
 • rehabilitační ošetřování
 • výchova k soběstačnosti
 • pravidelné kontroly klientů  a informování praktického lékaře o jeho zdravotním stavu
Specializovaná zdravotní péče:
 • péče o stomie
 • péče o diabetiky
 • péče o klienty s chronickými ranami
 • péče o hemofilické klienty
 • podávání léků přes epidurální katetr
 • odborné poradenství v oblasti dietního režimu a zdravého životního stylu
 • odborné poradenstvi  v péči o imobilního klienta  a v oblasti inkontinence

Zdravotní výkony jsou prováděny registrovanými všeobecnými sestrami. Kolektiv se skládá z 9 sester.

Zdravotní péče je pro všechny věkové kategorie.