Odborné sociální poradenství

Poslání služby
Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám , které se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci. Naši pracovnící jsou zde pro všechny, kterých se týká umírání a věci , které s tím souvisejí, lidí, kteří zvažují péči o blízkého člověka s nevyléčitelným onemocněním v domácím prostředí nebo jsou zarmouceni po smrti blízkého  či si nevědí  s něčím rady apod. Nabízíme užitečné informace, rady, kontakty na potřebné služby, pomáháme jim plánovat další kroky nebo hledat vlastní cesty při zvládání jejich obtížné životní situace. 

Pokud si potřebujete otevřeně promluvit o ztrátě a zármutku, který prožíváte, přijďte si o tom popovídat do klubu.  
   "KLUB ODPOLEDNE" - Odpolední setkání probíhá každé pondělí 14,00 - 16,00 (SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s., Sokolovská 1761, tel.: 596 342 177, mobil: 773 761 581- nutno se telefonicky domluvit předem)


Cíle služby

-          Pomoci lidem vyrovnat se se ztrátou blízké osoby

-          Pomoci umírajícím lidem vyrovnat se s jejich tíživou životní situací

-          Informovat lidi o jejich možnostech , pomoci s volbou řešení v tíživé životní situaci způsobené nepříznivým zdravotním stavem jejich blízkých

 

Cílová skupina

-          Osoby v krizi ( lidé spojení s tématem umírání a smrti)

-          Rodiny s dítětem

-          Bez omezení věku

 

Principy služby

Služba je poskytována zdarma a anonymně. Pracovníci poradny o všech skutečnostech zachovávají mlčenlivost. Poradna poskytuje uživateli rady a nabízí řešení v souladu se svými cíli a uživatel má možnost se svobodně rozhodnout, zda podle nich bude postupovat.

 

Zásady, kterými se řídíme při poskytování služby

-          Partnerství

-          Imdividuální přístup

-          Odbornost a komplexnost

-          Diskrétnost

-          Rovný přístup

-          Empatie

-          Důstojnost

-          Respektování vůle, způsobu života a práva na soukromí uživatelů