Odborné sociální poradenství

POSLÁNÍ
Posláním je v maximální možné míře poskytnout odbornou pomoc a podporu všem, které se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poskytujeme zdarma osobní a telefonické poradenství v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné. Poskytujeme rady a informace všem, kteří pečují o umírajícího v domácím prostředí nebo se na péči chtějí připravit. Zároveň jsme tu pro všechny, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka a potřebují se promluvit. Věnujeme vám čas pro sdílení starostí a smutku. Naše služby jsou zdarma.

Pokud si potřebujete otevřeně promluvit o ztrátě a zármutku, který prožíváte, přijďte si o tom popovídat do klubu.  
   "KLUB ODPOLEDNE" - Odpolední setkání probíhá každé pondělí 14,00- 16,00 (SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s., Sokolovská 1761, tel.: 596 342 177, mobil: 773 761 581- nutno se telefonicky domluvit předem)


CÍLE
 - informovat klienty o jejich možnostech řešení tíživé životní situace způsobené zdravotním stavem jejích nejbližších
 - pomoci umírajícím vyrovnat se s těžkou životní situací
 - pomoci blízkým  vyrovnat se s úmrtím partnera, rodinného příslušníka, blízkého člověka


CÍLOVÁ SKUPINA
 - bez omezení věku
 - nevyléčitelně nemocní a umírající
 - pozůstalí a zarmoucení po smrti blízkého člověka
 - pečující o nevyléčitelně nemocné