Mobilní hospic poskytuje péči o terminálně nemocné pacienty, přináší nemocným a jejich blízkým účinnou pomoc v závěrečných fázích života. 

Našim cílem je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již byla ukončena medicínská léčba, prožít poslední etapu svého života důstojně, v kruhu své rodiny a přátel. Snažíme se o dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ
- Pacient trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu.
- Pacient zná svůj zdravotní stav a porozuměl závažnosti a prognóze své nemoci.
- Pacient si přeje péči v domácím prostředí.
- Rodina je ochotná se spolupodílet na péči v rodině a v rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za  kontinuální péči o pacienta.

O pacienta a jeho blízké pečuje multidisciplinární tým.
Lékař mobilního hospice přijímá pacienta do péče a vede jeho léčbu. Je k dispozici vždy, když je třeba zhodnotit změnit či nově nastavit léčbu.Pacient tak nemusí být převážen do nemocnice.

Součástí mobilního hospice je i půjčovna kompenzačních pomůcek - provádíme poradenství při výběru vhodné pomůcky (viz kompenzační pomůcky).

Rovněž provozujeme hospicové poradenství.

Potřebujete- li péči Mobilního hospice volejte pondělí až pátek 7,00- 14,00 tel.: 596 342 177, mob.: 773 761 581