Mobilní hospic

Nahoru

Mobilní hospic:

Poskytuje péči o terminálně nemocné pacienty, přináší nemocným a jejich blízkým účinnou pomoc v závěrečných fázích života. 

Našim cílem:

Je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již byla ukončena medicínská léčba, prožít poslední etapu svého života důstojně, v kruhu své rodiny a přátel. Snažíme se o dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

Základní podmínky přijetí:

  • Pacient trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu.
  • Pacient zná svůj zdravotní stav a porozuměl závažnosti a prognóze své nemoci.
  • Pacient si přeje péči v domácím prostředí.
  • Rodina je ochotná se spolupodílet na péči v rodině a v rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za  kontinuální péči o pacienta.
Potřebujete-li péči Mobilního hospice volejte pondělí až pátek 7:00- 14:00
tel.: 596 342 177, mob.: 604 682 322

O pacienta a jeho blízké pečuje multidisciplinární tým. Lékař mobilního hospice přijímá pacienta do péče a vede jeho léčbu. Je k dispozici vždy, když je třeba zhodnotit změnit či nově nastavit léčbu.Pacient tak nemusí být převážen do nemocnice.

Součástí mobilního hospice je i půjčovna kompenzačních pomůcek - provádíme poradenství při výběru vhodné pomůcky
(vizPůjčovna kompenzačních pomůcek).

Rovněž provozujeme hospicové poradenství - podrobnosti Poradenství pro pozůstalé