Osobní asistence

Je hrazena klientem dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, dle sepsané smlouvy. Klient hradí za poskytnutí hodin.

Úkony osobní asistence:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče, 
  • pomoc při osobní hygieně, 
  • pomoc při zajištění stravy, 
  • pomoc v domácnosti, 
  • výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, 
  • náplň činnosti osobního asistenta se odvíjí od potřeb a přání klienta. 
Osobní asistenci provádíme pouze u klientů mobilního hospice.