Pečovatelská služba

Je hrazena klientem dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle ceníku a uzavřené smlouvy. Klient hradí odpracovaný úkol.

Úkony:

  • pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (jídlo, oblékání, přesuny), 
  • pomoc při osobní hygieně, 
  • pomoc při zajištění stravy, 
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky). 
Pečovatelské úkony provádíme pouze u klientů mobilního hospice.

Sociální poradenství

Provádíme základní sociální poradenství.