Název zařízení:
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín
Adresa:
Příkopa 880/2, Český Těšín, 737 01
Forma poskytování:
Pobytová sociální služba
Kapacita:
30 lůžek


MOTTO: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. (Christian Morgenstern)

Každý člověk je jedinečnou osobností a nelze ho srovnávat s někým druhým, je nutno k jeho potřebám a přáním přistupovat vždy individuálně. Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY obecně prospěšné společnosti v Českém Těšíně se zavazuje poskytovat sociální službu, za účelem zajištění životních potřeb uživatelům služeb, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni řešit sami, svými prostředky, nebo za pomoci rodiny, či jiných sociálních služeb. Vyžadují pomoc s cílem zachovat co nejdéle soběstačnost, s ohledem na aktuální zdravotní stav a kondici.


NAŠE POSLÁNÍ:


Posláním našeho Domova pro seniory je poskytování kvalitních sociálních služeb uživatelům, kteří vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a naplňování svých individuálních potřeb. Kvalita služby je měřena mírou spokojenosti našich uživatelů.


NÁŠ HLAVNÍ CÍL: Zajistit, aby se klient zapojil do aktivit v našem domově, 

                        pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.

                       

Prostředky k dosažení CÍLE:

 • Individuální přístup pracovníků k uživatelům a k jejich potřebám.
 • Neustálé zdokonalování našich služeb a pracovních metod formou vzdělávání pracovníků.
 • Podpora soběstačnosti uživatelů při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy.
 • Podpora začleňování rodiny do péče o uživatele formou návštěv a procházek mimo Domov pro seniory.
 • Zabezpečení kvalitní úrovně prostředí Domova z hlediska estetiky a čistoty.
 • Motivace k činnostem, které vedou k sociálnímu začlenění uživatelů, zprostředkování různých akcí např. vystoupení ZŠ, oslavy narozenin, aj.
 • Zajištění maximálního bezpečí a pohodlí pro uživatele.
 • Týmová spolupráce s uživateli, jejich rodinami, i s vedením SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.


NAŠE ZÁSADY:

 • Respekt – oslovujeme uživatele podle jejich přání a zachováváme jejích soukromí.
 • Intimita – dbáme na intimní prostředí při péči o jednotlivé uživatele našich sociálních služeb.
 • Citlivý přístup – při důležitých jednáních, rozhodnutích apod. mohou mít uživatelé při sobě osobu blízkou nebo osobu, které důvěřují. Podporujeme naše uživatele ve vzájemné komunikaci, která vede k posilování sociálních vztahů.
 • Podpora samostatnosti – snažíme se o co největší samostatnost uživatelů při životě v Domově SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Českém Těšíně.
 • Profesionální přístup – zajišťujemeodbornost pracovníků systémem stálého vzdělávání a rozvoje pracovníků a reagováním na nové trendy v péči o klienta.
 • Důstojnost – dbáme na důstojné chování personálu k uživatelům našich služeb.


KOMU JE NAŠE SLUŽBA URČENA - cílová skupina


Naše sociální služba je určena osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu (chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní postižení, kombinované postižení, tělesné postižení), nebo se ocitly v krizi, a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí rodiny či využitím ambulantních a terénních služeb.

sociální služby neposkytujeme:

 • osobám, které nepatří do cílové skupiny
 • osobám, jež nejsou schopny se adaptovat
 • osobám závislým na drogách, alkoholu a jiných omamných látkách
 • osobám s vážnými psychiatrickými onemocněními s předpoklady nevhodného chování a špatného začlenění do DpS
 • osobám s infekčními onemocněními


NĚCO MÁLO HISTORIE:


Budova domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěné společnosti v Českém Těšíně byla postavena v roce 1937 jako vila, následně byla budova přestavěna na bytový dům, a po II. sv. válce až do roku 2004 byla z budovy základní škola. V roce 2004 se stala vlastníkem budovy SLEZSKÁ HUMANITA a z bývalé základní školy na Příkopě, z jejích stávajících tříd a kabinetů byly vytvořeny pokoje, a sociální zařízení pro naše uživatele. Některé malé místnosti nyní slouží jako sklady, kanceláře, šatny  a jiné provozní místnosti. Půdní prostory prošly významnou rekonstrukcí a slouží jako sklady a šatna pro personál.


JAK TO U NÁS VYPADÁ:


Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Českém Těšíně je umístěn v okrajové části sídliště Svibice a prošel významnou rekonstrukcí. Součástí našeho domova je i zahrada s bezbariérovým přístupem, venkovním posezením a krbem. Náš domov se nachází poblíž hlavní silnice ul. Jablunkovské a v nejbližším okolí máme krytý bazén, stylovou restauraci a obchodní centrum.

Domov pro seniory v Českém Těšíně je dvoupodlažní budova, je zde ubytováno 30 uživatelů s různými stupni soběstačnosti v 1 jedno-lůžkovém, ve 2 dvou-lůžkových, 7 troj-lůžkových a 1 čtyř-lůžkovém pokoji. V přízemí je umístěno 12 žen a 3 muži a na patře 15 mužů. Bezbariérový přístup do patra a na krytou terasu zajišťují 2 schodišťové plošiny a 1 výtah. Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými lůžky, nočními stolky, komodami nebo skříněmi, umyvadly s teplou a studenou vodou, televizními přípojkami, stoly a židlemi.

K hygienickému vybavení se řadí 1 WC v přízemí, 2 bezbariérové koupelny + WC v přízemí a na patře, 1 koupelna + WC v mezipatře určena pro personál, 1 WC v mezipatře určené pro návštěvníky Domova, a 2 WC na patře

V mezipatře je kulturně relaxační místnost s knihovnou s DVD přehrávačem a s televizí. Tato místnost slouží hlavně k volnočasovým aktivitám, pak také jako jídelna pro mobilní a částečně mobilní uživatele, kteří se chtějí stravovat společně a k poradám personálu.  

Za budovou v naší zahradě se nachází altán s posezením a krbem, v létě často využívaný pro společné posezení uživatelů a pro grilování klobás. Okolí altánu zdobí květinová zahrada. Dostatek soukromí pak našim uživatelům zajišťují vzrostlé túje kolem plotu. Za příznivého počasí je altán využíván hlavně k volnočasovým aktivitám.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY:

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, vedoucí úseku, sociální pracovník, zdravotní sestra, pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice pro volnočasové aktivity a pracovnice úklidu. Dále provoz domova zajišťuje Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.


CO NABÍZÍME:

 • Poskytnutí celoročního ubytování
 • Úklid a čistota prostředí dle hygienických norem
 • Praní osobního a ložního prádla (v prádelně)
 • Poskytnutí celodenní stravy včetně diet a pitný režim (3 hlavní jídla včetně nápojů a režie a pro diabetiky navíc o jedno jídlo večer více dle diety).
 • Jídlo je uživatelům dle potřeby předkládáno již hotové a plně závislým na pomoci druhé osoby i naporcované, popř. je strava podávána personálem. Po jídle je zajištěno mytí nádobí v myčkách.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • 24 hodinová ošetřovatelská péče pro uživatele těžce a úplně závislé na pomoci jiné osoby. 
 • Částečná pomoc při zvládání běžných úkonů péče pro osoby středně těžce závislé na pomoci jiné osoby.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • 24 hodinová ošetřovatelská péče pro uživatele těžce a úplně závislé na pomoci jiné osoby.
 • Částečná pomoc při zvládání běžných úkonů péče pro osoby středně těžce závislé na pomoci jiné osoby.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Zprostředkování zdravotní služby praktickým lékařem (MUDr. Alena Skřižalová)
 • každodenní možnost návštěv rodiny a přátel
 • doprovod k nejbližšímu kadeřníkovi, pedikérovi, fotografovi atd. v rámci individuálního plánu uživatele, popř. zajištění manikúry, pedikúry a kadeřnických služeb i přímo v DS za úhradu. Cenu v tomto případě určuje kadeřnice, pedikérka apod.
 • Oslavy narozenin, svátků a významných událostí našich uživatelů
 • Pastorační činnost
 • Sociálně terapeutická činnost
 • Aktivizační služby formou volnočasových aktivit (poslech hudby, relaxační cvičení, trénování paměti aj.)
 • Pro ty, kterým už zrak neslouží, máme stolní kamerovou lupu, nebo kapesní elektronickou lupu.
 • Možnost zapůjčení knih, četba na přání s pracovníkem pro volnočasové aktivity nebo s klíčovým pracovníkem.
 • Aktivizační činnosti - nácvik chůze a vertikalizace s pracovníky přímé péče. Přesun z lůžka do křesla apod. (nejedná se zde o rehabilitaci s rehabilitačním pracovníkem, nebo fyzioterapeutem. Tato služba je zpoplatněna dle ceníku fakultativních služeb a zajišťována externě). Momentálně nemáme k dispozici klasickou rehabilitaci s fyzioterapii.
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Vyřizování nejrůznějších záležitostí na úřadech za osoby úplně nebo těžce závislé na pomoci druhé osoby
 • Zprostředkování společenského kontaktu s úřady osobám středně těžce závislým na pomoci druhé osoby
 • Poskytnutí doprovodu při jednání s úřady osobě dle zdravotního stavu v rámci individuálního plánu.
 • Fakultativní nenárokové služby nejsou zahrnuty v základní úhradě a uživatelé si je hradí sami ze svého kapesného nebo prostřednictvím svých rodin. Tyto služby jsou zajištěny Domovem pro seniory nebo externími osobami.