Komu je naše služba určena - nebo-li CÍLOVÁ skupina:

Naše sociální služba je určena osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu (chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní postižení, kombinované postižení, tělesné postižení), nebo se ocitly v krizi, a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí rodinyči využitím ambulantních a terénních služeb.


Komu naše služba určena není:

Sociální služby neposkytujeme osobám, které nepatří do cílové skupiny. Osobám, jež nejsou schopny se adaptovat. Osobám závislým na drogách, alkoholu a jiných omamných látkách. Osobám s vážnými psychiatrickými onemocněními s předpoklady nevhodného chování a špatného začlenění do DpS. Osobám s infekčními onemocněními.


 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město