Název zařízení:         
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 
Adresa:
Karviná - Mizerov, Tyršová 2346/21, 734 01
Forma poskytování:
Pobytová sociální služba 
Kapacita:
40 lůžek


Naše poslání:

Poskytování pobytové služby seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, prostřednictvím podpory a pomoci jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí, ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.


Naším cílem je:

Aby se u nás klienti cítili příjemně, spokojeně – JAKO DOMA


Prostředky k naplnění cíle:

 • Individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby

 • Podpora uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti

 • Podpora v udržení a obnovení doveností a návyků

 • Udržet přirozený způsob života uživatele.

 • Podpora vlastní vůle uživatele

 • Podpora kontaktů uživatele se společenským prostředím, rodinou a přáteli


Naše zásady a principy:
 • Aktivizace - naše podpora až péče začíná tam, kde končí síly seniora

 • Důstojnost - vážíme se sebe navzájem a respektujeme se

 • Slušnost - dodržujeme zásady společenského chování

 • Respektování potřeb obyvatel - všichni zaměstnanci domova respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů a dalších jejich potřeb. 

 • Nepokoušíme se klienty přizpůsobovat službám, které poskytujeme, ale naopak, snažíme se služby, které klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám.

 • Diskrétnost - uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.

 • Nestrannost - všechny uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.

 • Odbornost - máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.

 • Standardizace - při poskytování služeb sociální péče se řídíme standardy kvality sociální péče. 


 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město