Název zařízení:  Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná 
Adresa: Tyršova 2346/21, Karviná 4 - Mizerov, 734 01 
Forma poskytování:       pobytová 
Kapacita: 40 lůžek


JAK TO U NÁS VYPADÁ


Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti  Karviná se nachází v  rekonstruované budově bývalé mateřské školy, ve vilové čtvrti Karviná - Mizerov, v centru města.

 
Budova je dvoupodlažní, bezbariérová, klienti se do Domova mohou dostat sami po nájezdové rampě u vchodu budovy. V budově je lůžkový výtah, kterým se klienti dostanou do všech prostor Domova. V budově se nachází pokoje klientů, společenská místnost, sociální zařízení,  kuchyňka se základním vybavením pro klienty a jejich návštěvy. Dále jsou zde kanceláře vedoucí zdravotní a sociální služby, sociální pracovnice a pracovníky v přímé péči, místnost pro všeobecné sestry – ošetřovna.V budově rovněž sídlí centrální stravovací provoz SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.

 
V domově je ubytováno 40 klientů ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Čtyřlůžkové pokoje slouží především imobilním klientům vyžadujícím zvedací techniku a ošetřovatelské vozíky. Pokoje jsou  vybaveny standardním dřevěným nábytkem s uzamykatelnou skříňkou, polohovacími elektrickými lůžky, nočními stolky, umyvadlem, osvětlením, věšáky na ručníky a zrcadlem, umyvadlem s teplou a studenou vodou, zástěnou a dle přání televizí či rádiem.

K hygienickému vybavení  se řadí dvě koupelny a dvě bezbariérové WC. Sociální zařízení je vybaveno madly, kompenzačními pomůckami, které usnadňují život imobilním klientům.Kulturní místnost je vybavena   DVD a CD přehrávačem, televizí, klavírem. Klienti mají k dispozici také knihovnu.Vedle budovy slouží k posezení venkovní pergola s krbem, prostranství s lavičkami k odpočinku.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Nepřetržitý provoz zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, zdravotní sestry, sociální pracovník,  pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice na úklid. Pravidelně dochází do domova smluvní praktický lékař, lékaři specialisté, rehabilitační pracovník  a pastorační služba. Provoz domova pomáhá rovněž zajišťovat Ředitelství, Stravovací provoz a Středisko technického provozu SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.


NAŠE POSLÁNÍ


Poskytování pobytové služby seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, prostřednictvím podpory a pomoci jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí, ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.NAŠE CÍLE

 • Udržet přirozený způsob života uživatele
 • Individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby
 • Podpora uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti
 • Podpora v udržení a obnovení doveností a návyků
 • Podpora vlastní vůle uživatele
 • Podpora kontaktů uživatele se společenským prostředím, rodinou a přáteli


NAŠE ZÁSADY

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Respektování individuality uživatele
 • Individuální přístup k uživateli dle jeho potřeb
 • Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou
 • Dodržování lidských práv a osobních svobod
 • Odbornost personálu
 • Příjemné, přátelské prostředí


PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY


 • Aktivizace - naše podpora až péče začíná tam, kde končí síly seniora
 • Důstojnost - vážíme se sebe navzájem a respektujeme se
 • Slušnost - dodržujeme zásady společenského chování
 • Respektování potřeb obyvatel - všichni zaměstnanci domova respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů a dalších jejich potřeb. 
 • Nepokoušíme se klienty přizpůsobovat službám, které poskytujeme, ale naopak, snažíme se služby, které klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám.
 • Diskrétnost - uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.
 • Nestrannost - všechny uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.
 • Odbornost - máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
 • Standardizace - při poskytování služeb sociální péče se řídíme standardy kvality sociální péče. 


NAŠE CÍLOVÁ SKUPINA

Naše sociální služba je určena osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu /chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní postižení, kombinované postižení, tělesné postižení/, nebo se ocitly v krizi. Tito lidé vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a svou nepříznivou situaci nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny či jiné sociální služby.

Neposkytujeme sociální služby osobám:

 • které jsou schopny za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
 • závislým na návykových látkách (alkohol, drogy, automaty),
 • agresivním osobám s poruchami chování,
 • s aktivním infekčním onemocněním (např. tuberkulóza, hepatitida, bacilonosičství),
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • mladším 65-ti let.


KLIENTŮM NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:

 • celoroční ubytování
 • celodenní stravování a pitný režim, včetně diet
 • sociální poradenství
 • úklid
 • praní, žehlení a oprava ložního a osobního prádla
 • nácvik chůze, nácvik soběstačnosti
 • péči praktického lékaře a odborných lékařů (psychiatr, kožní, zubní, neurolog, urolog)
 • doprovod do odborných poraden
 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění (péči poskytují registrované zdravotní sestry)
 • částečná nebo úplná podpora klienta se sníženou soběstačností
 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli
 • podpora klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov
 • externí služby kadeřnice, pedikérky, které docházejí do domova dle zájmu klientů
 • zapůjčení knih
 • evangelické bohoslužby, katolické mše
 • výchovně vzdělávací programy a aktivizační činnosti (sledování TV, DVD, poslech rádia)
 • volnočasové aktivity (trénink paměti, společenské hry, tělovýchovná činnost, zpívánky); nabídku volnočasových aktivit dále rozšiřujeme
 • oslavy narozenin,svátků a významných událostí; nabízíme pomoc při organizování rodinné oslavy
 • společenské akce v přírodě (opékání párků)
 • výlety, vycházky do přírody, pobyt v zahradě
 • muzikoterapie, relaxační cvičení
 • spolupracujeme s dobrovolníky ADRA
 • možnost využití stolních her
 • rozvoj aktivizace klientů formou nácviku soběstačnosti a volnočasových aktivit
 • možnost využití fakultativních (nadstandardních) služeb za úhradu
 • rehabilitační cvičení pod vedením rehabilitačního pracovníka.