Název zařízení:  Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná 
Adresa: Tyršova 2346/21, Karviná 4 - Mizerov, 734 01 
Forma poskytování:       pobytová 
Kapacita: 40 lůžek


CHARAKTERISTIKA:


Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná se nachází v rekonstruované budově bývalé mateřské školy, ve vilové čtvrti Karviná - Mizerov v centru města. Vlastníkem budovy je město Karviná.  

Budova je dvoupodlažní, bezbariérová, klienti se do domova mohu dostat sami po nájezdové rampě u vchodu budovy. V budově je lůžkový výtah, kterým se klienti dostanou do všech prostor domova. V budově se nachází pokoje klientů, společenská místnost, sociální zařízení pro muže a pro ženy, kuchyňka se základním vybavením pro klienty a jejich návštěvy. Dále jsou zde kanceláře vedoucí zdravotní a sociální služby, sociální pracovnice a pracovníků v přímé obslužné péči, místnost pro zdravotní sestry – ošetřovna.     

V budově rovněž sídlí Centrální stravovací provoz SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.     

V domově je ubytováno 40 klientů ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Čtyřlůžkové pokoje slouží především imobilním klientům, u kterých je nutné, k zajištění péče o ně, využívat zvedací techniku a ošetřovatelské vozíky. Pokoje jsou vybaveny standardním dřevěným nábytkem - skříni s uzamykatelnou skříňkou, nočním stolkem, polohovacími elektrickými lůžky, osvětlením, věšáky na ručníky a zrcadlem, umyvadlem s teplou a studenou vodou, zástěnou a dle přání televizí.     

K hygienickému vybavení se řadí dvě koupelny a dvě bezbariérové WC. Sociální zařízení je vybaveno madly a kompenzačními pomůckami, které usnadňují život imobilním klientům.    

Kulturní místnost je vybavena knihovnou, DVD a CD přehrávačem, televizí.     

Vedle budovy slouží k posezení venkovní pergola s krbem, malý park s lavičkami, osázené prostranství nabízí odpočinek.      

Nepřetržitý provoz zajišťují  zaměstnanci -  z toho vedoucí zdravotní a sociální služby, všeobecné sestry, sociální pracovník, pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice na úklid.  Pravidelně dochází do domova smluvní praktický lékař, lékaři specialisté, rehabilitační pracovník a pastorační služba.      

Domovem poskytovaná pobytová služba domov pro seniory je celoroční, nepřetržitá, to znamená vzhledem k potřebám cílové skupiny nezbytné a zcela v kontextu s dobrou praxí moderní sociální služby pro tuto cílovou skupinu. Poskytování služby je individuální a řídí se dle skutečných potřeb klienta.NAŠE POSLÁNÍ:

Zajišťujeme celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují péči, podporu nebo pomoc při zajišťování a naplňování aktivního a důstojného života Současně je služba poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami.NAŠE CÍLE:

 • podpora psychické a fyzické soběstačnosti uživatelů
 • podpora samostatnosti uživatelů v rozhodování při řešení nepříznivé sociální situace
 • podpora uživatelů v udržování dosavadních společenských kontaktů s rodinami, přáteli
 • zajištění důstojného života
 • vytváření a zachování bezpečného prostředí


NAŠE ZÁSADY:

 • Respektujeme lidská práva, základní svobody a lidskou důstojnost
 • Ke klientům přistupujeme bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace
 • Vycházíme z individuálních potřeb uživatelů
 • Klientům poskytujeme jen takovou míru péče, jakou nezbytně potřebují
 • Podporujeme uživatele v zachování sociálních kontaktů /rodina, blízcí, apod./
 • Poskytování služeb stavíme na týmové práci a nezapomínáme na odborný růst našich zaměstnanců.


PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:


Při poskytování podpory či péče se řídíme následujícími principy:
 • Aktivizace - naše podpora až péče začíná tam, kde končí síly seniora
 • Důstojnost - vážíme se sebe navzájem a respektujeme se
 • Slušnost - dodržujeme zásady společenského chování
 • Respektování potřeb obyvatel - všichni zaměstnanci domova respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů a dalších jejich potřeb. 
 • Nepokoušíme se klienty přizpůsobovat službám, které poskytujeme, ale naopak, snažíme se služby, které klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám.
 • Diskrétnost - uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.
 • Nestrannost - všechny uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.
 • Odbornost - máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
 • Standardizace - při poskytování služeb sociální péče se řídíme standardy kvality sociální péče. 


NAŠE CÍLOVÁ SKUPINA:

 • osoby nad 65 let věku
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi (potřeba celodenní péče, zcela osamělí, zranitelní, opuštění, strádající)
 • senioři

Neposkytujeme sociální služby osobám:

 • které jsou schopny za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
 • závislým na návykových látkách (alkohol, drogy, automaty),
 • agresivním osobám s poruchami chování,
 • s aktivním infekčním onemocněním (např. tuberkulóza, hepatitida, MRSA, bacilonosičství),
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • mladším 65-ti let.


KLIENTŮM NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:

 • celoroční ubytování
 • celodenní stravování a pitný režim, včetně diet
 • sociální poradenství
 • úklid
 • praní, žehlení a oprava ložního a osobního prádla
 • nácvik chůze, nácvik soběstačnosti
 • péči praktického lékaře a odborných lékařů (psychiatr, kožní, zubní, neurolog, urolog)
 • doprovod do odborných poraden
 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění (péči poskytují registrované zdravotní sestry)
 • částečná nebo úplná podpora klienta se sníženou soběstačností
 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli
 • podpora klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov
 • externí služby kadeřnice, pedikérky, které docházejí do domova dle zájmu klientů
 • zapůjčení knih
 • evangelické bohoslužby, katolické mše
 • výchovně vzdělávací programy a aktivizační činnosti (sledování TV, DVD, poslech rádia)
 • volnočasové aktivity (trénink paměti, společenské hry, tělovýchovná činnost, zpívánky); nabídku volnočasových aktivit dále rozšiřujeme
 • oslavy narozenin,svátků a významných událostí; nabízíme pomoc při organizování rodinné oslavy
 • společenské akce v přírodě (opékání párků)
 • výlety, vycházky do přírody, pobyt v zahradě
 • muzikoterapie, relaxační cvičení
 • možnost zapůjčení magnetu k magnetoterapii, terapie biolampou
 • možnost využití stolních her
 • rozvoj aktivizace klientů formou nácviku soběstačnosti a volnočasových aktivit
 • možnost využití fakultativních (nadstandardních) služeb za úhradu
 • rehabilitační cvičení pod vedením rehabilitačního pracovníkaDOSTUPNOST NAŠÍ SLUŽBY:

 • Územní: domov je situován v blízkosti zastávek MHD a ČSAD Karviná
 • Časová: domov poskytuje neomezeně po dobu 24 hodin ošetřovatelkou péči, ostatní služby jsou poskytovány dle potřeby osoby a možností poskytovatele, minimálně však v pracovní době příslušného zaměstnance
 • Ekonomická: výše úhrady za poskytované služby je stanovena dle zákona o sociálních službách