Komu je naše služba určena - naše CÍLOVÁ skupina:

Naše sociální služba je určena osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu (chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní postižení, kombinované postižení, tělesné postižení), nebo se ocitly v krizi. Tito lidé vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a svou nepříznivou situaci nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny či jiné sociální služby.


Náš domov není vhodný:

Pro osoby, které jsou schopny za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí. Osobám závislým na návykových látkách (alkohol, drogy, automaty), agresivním osobám s poruchami chování, s aktivním infekčním onemocněním (např. tuberkulóza, hepatitida, bacilonosičství), jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, mladším 65-ti let.

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město