Název zařízení: Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová       
Adresa:  Orlová - Lazy 870, 73511
Forma poskytování:     pobytová sociální služba
Kapacita: 55 lůžek

O NAŠEM DOMOVĚ

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, (dále jen domov) se nachází v klidné listnaté lokalitě v Orlové – Lazy. Část města Orlové, nazývaná dříve Veverka, patřila v minulosti k vyhledávané části města pro stavbu domů a vilek místní honorace. Bylo zde gymnázium, školy a rušný společenský život. Blízkost kamenouhelného dolu Nová Jáma měnila s těžbou své názvy, až nakonec zůstal název Lazy. Těžba uhlí poznamenala krajinu a dnes je zde velký přírodní park, procházející postupnou rekultivací. Zůstaly zde zachovány těžní budovy dolu a bývalá hornická poliklinika. SLEZSKÁ HUMANITA v roce 2003 převzala do pronájmu budovu polikliniky a zrekonstruovala ji na vlastní náklady. Nyní budova slouží jako domov pro seniory, který je vyhledáván především horníky a jejich rodinami, kteří zde strávili část svého života.

Vnitřní prostory 

Domov je třípodlažní bezbariérová budova s velkou zahradou, altánem a jezírkem. 1. a 2. patra fungují jako samostatné úseky. V budově je bezbariérový výtah, schodiště je vybaveno plošinou pro hůře chodící osoby. Klienti mají k dispozici bezdrátovou signalizaci k přivolání personálu.
V domově je ubytováno 55 klientů v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Pokoj je standardně vybaven elektricky polohovatelným lůžkem, nočním stolkem, skříňkou s uzamykatelnou zásuvkou, umyvadlem s teplou a studenou vodou, anténní televizní přípojkou, stolem s židlemi, křeslem, zástěnou.
Na chodbách 1. a 2. patra je televize, minivěž, společenská zákoutí.
K hygienickému vybavení domova se řadí dvě prostorné koupelny, dvě bezbariérové WC, tři WC pro chodící klienty.
V přízemí je kulturní místnost s koncertním křídlem, knihovnou, DVD a CD přehrávačem, velkou televizí, promítacím plátnem a počítačem s možností připojení na internet. Malou kuchyňku je možno využívat k samostatné přípravě jídla. Klienti mají k dispozici relaxační místnost s masážním křeslem, místnost pro kadeřnici a pedikérku, kavárničku a společenská zákoutí pro nerušené posezení. 

Vnější prostory

Před budovou slouží k posezení venkovní pergola s krbem, malý park s lavičkami. Za budovou se nachází okrasná a užitková zahrada s jezírkem a altány, osázené prostranství nabízí duševní odpočinek.
Domov je umístěn v oblasti zasažené důlní činností, oblast je méně osídlená, není však na samotě. Je obklopen faunou a florou, a tak je prostředí vhodné pro seniory, kteří mají rádi klid a přírodu.

Personální zajištění

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, sociální pracovnice, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice volnočasových aktivit a pracovnice úklidu. Do domova docházejí externí spolupracovníci, tj. praktický lékař, rehabilitační pracovník, pracovnice manikúry, pedikúry, kadeřnice, prodejce potravin, prodejce textilu, canisterapeutka, apod. Provoz domova rovněž zajišťuje Správa, Kuchyň a Středisko technického provozu SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.


NAŠE POSLÁNÍ

Posláním domova je zabezpečit důstojné životní podmínky našim klientům a umožňovat jim žít běžným způsobem života, aby se co nejvíce přiblížili způsobu života věkově srovnatelné populaci žijící mimo domov.
Usilujeme o to, aby naše služba byla poskytována odborně, kompetentně a lidsky s ohledem na jedinečnost každého klienta a jeho potřeby. Při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv a ctíme etický kodex.


NÁŠ CÍL

Je poskytování pobytových sociálních služeb klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, případně plné zajištění svých základních lidských potřeb, které nemohou být zajištěny rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.


NAŠE ZÁSADY

 • ke klientovi a jeho potřebám přistupovat individuálně
 • podporovat rozvoj samostatnosti klienta, 
 • méně pečovat, více pomáhat
 • motivovat klienta k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování jeho nepříznivé situace,
 • posilovat sociální začleňování klienta, 
 • zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod klienta, 
 • aktivně klienta informovat o všech aspektech souvisejících s průběhem služby, 
 • vytvářet podmínky, v nichž se klient cítí důstojně, sám se rozhoduje a plánuje si svůj život


PRO KOHO JSME URČENI

Naše celodenní pobytová služba je určena seniorům nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu (chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní postižení, kombinované postižení, tělesné postižení) nebo se ocitli v krizi. Krize je vnímána jako náhlá bezmoc z důvodu získané disability či špatného hmotného zabezpečení. 
Tito lidé vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a svou nepříznivou situaci nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny či jiné sociální služby. Služba je určena lidem, kteří mají rádi klidnější přírodní prostředí.


Neposkytujeme sociální služby osobám:

 • závislým na návykových látkách (alkohol, drogy, automaty), 
 • které jsou schopné za pomoci v místě dostupných terénních služeb zůstat ve svém domácím prostředí
 • agresivním s poruchami chování, 
 • s aktivním infekčním onemocněním (např. tuberkulóza, hepatitida, MRSA, bacilonosičství), jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 
 • mladším 65 – ti let.


NÁMI NABÍZENÉ ČINNOSTI A ÚKONY

 • celoroční ubytování, 
 • celodenní stravování dle požadavků klienta
 • sociální poradenství, 
 • úklid, praní, žehlení a oprava ložního a osobního prádla, 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • pomoc při hygieně 

 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • nácvik chůze, nácvik a podpora soběstačnosti

 • péči praktického lékaře a odborných lékařů

 • doprovod

 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění

 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli

 • podporu klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov

 • externí služby za úhradu (kadeřnice, pedikérka, bufetová služba, rehabilitační cvičení pod vedením rehabilitačního pracovníka a částečné masáže)
 •   zapůjčení knih

 •  evangelické bohoslužby, katolické mše

 • relaxační cvičení, trénink paměti, společenské hry, pečení

 •  oslavy narozenin, svátků

 • využití zahrady k relaxaci

 • animoterapie – rybičky

 • canisterapie- dva zkušení pejsci Bichonci

 • zprostředkování služby dobrovolníků

 • možnost využití počítače s internetem, zdarma

 • zapůjčení magnetu k magnetoterapii, biotronové lampy, přiložení parafinových zábalů, zapůjčení ultrazvukového inhalátoru, soluxové lampy, zdarma
 • využití rotopedu, masážního křesla, žebřin, společenských her, zdarma

 • využití společenské místnosti, zdarma

 • využití kuchyňky k přípravě vlastního jídla

 •  využití fakultativních služeb za úhradu dle platného ceníku.


JAK POZNÁTE, ŽE JE NAŠE SLUŽBA KVALITNÍ A PRO VÁS VHODNÁ 

 • klient si určuje sám dobu odpočinku, 
 • plně respektujeme soukromí klienta, 
 • respektujeme náboženskou a národnostní svobodu klienta, 
 • jeho vlastní názor, jeho individualitu, 
 • klient má možnost výběru stravy a doby stravování, 
 • klient je oslovován dle svého přání,
 • respektujeme hygienické návyky klienta, 
 • u klienta se nemění styl a způsob oblékání od dřívějších zvyklostí, 
 • klient nemá viditelně značený oděv, 
 • sociální službu plánujeme a vyhodnocujeme společně s klientem, 
 • klient uplatňuje vlastní vůli při řešení své situace, 
 • nenadřazujeme se nad klienta, 
 • vytváříme podmínky, v nichž klient může naplňovat svá práva, 
 • pohlížíme na situace klienta v souvislostech, nikoli jen v částech, 
 • klient má možnost si stěžovat a ví jak si stěžovat, 
 • neomezujeme kontakt s rodinou a přáteli, 
 • zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, 
 • podporujeme vztahy klienta s rodinou, 
 • máme dobré vztahy s klientem, jeho rodinou a přáteli, 
 • dle přání klienta vyhledáváme jeho příbuzné, 
 • podporujeme dočasné pobyty mimo náš domov, 
 • pomáháme hledat jiné možnosti bydlení pro některé klienty, 
 • nenabízíme pouze možnost ubytování, jídla, péče a odpočinku, ale také pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti,
 • klient se může volně pohybovat mimo domov, 
 • klient navštěvuje společenské akce mimo domov (výlety, výstavy, divadlo, mše, poutě atd.), 
 • klient si svobodně volí svého lékaře, 
 • klient využívá jiných veřejně dostupných služeb mimo domov,
 • klient má možnost volby volnočasových aktivit, naše služba se přizpůsobuje klientovi, a ne on nám, 
 • zdůrazňujeme klientovi jeho důležitost, 
 • veřejnost přijímá klienta jako osobnost a ne jako psychologickou nebo zdravotní diagnózu, 
 • hájíme zájmy klienta před negativními jevy ze strany veřejnosti, 
 • chráníme klienta před předsudky a negativním hodnocením, ke kterým by mohlo dojít v důsledku poskytování služby,
 • nevytváříme u klienta pocit závislosti na poskytované službě, 
 • snažíme se méně pečovat a více pomáhat, 
 • snažíme se vcítit do pozice klienta, 
 • nebráníme klientovi v politickém názoru, 
 • respektujeme klientovo listovní tajemství, 
 • neizolujeme klienta od okolního dění, 
 • klient si sám rozhoduje o svých financích, 
 • na dění v domově se podílí Výbor obyvatel, 
 • informujeme širokou veřejnost o našem domově a poskytovaných službách (internetové stránky, prezentace na sociálních odborech měst a obcí, místní tisk, účast na dnech sociálních služeb, pořádáním společenských akcí a výstavek před Vánocemi, Velikonocemi, Den otevřených dveří atd.), 
 • spolupracujeme s jinými organizacemi, spolky, sdruženími, školami atd. 
 • nabízíme fakultativní (nadstandardní) služby,
 • pomáháme klientovi zajistit občanské průkazy, průkazy zdravotní,TP, ZTP, ZTP/P , pomáháme klientovi při obstarávání osobních záležitostí, 
 • pomáháme klientovi při komunikaci, která vede k uplatňování jeho práv a oprávněných zájmům (korespondence, styky s úřady a dalšími institucemi), 
 • podporujeme aktivitu školních dětí v našem domově,
 • spolupracujeme s dobrovolnickou organizací ADRA,
 • spolupracujeme s firmou UPS v rámci firemního dobrovolnictví
 • 1x za dva měsíce probíhá setkání s klienty a jejich rodinnými příslušníky s vedením domova, 
 • 1x za dva měsíce probíhá setkání vedení domova s Výborem obyvatel, 
 • poskytujeme naše služby kvalifikovanými a kompetentními pracovníky, 
 • naši pracovníci se vzdělávají v oboru, 
 • neustálé zlepšujeme naše služby podle nových metodik a poznatků, spolupracujeme formou supervize s nezávislým odborníkem.