Název zařízení: Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová       
Adresa:  Orlová - Lazy 870, 73511
Forma poskytování:     pobytová sociální služba
Kapacita: 55 lůžek


O NAŠEM DOMOVĚ


Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, (dále jen domov) se nachází v klidné listnaté lokalitě v Orlové – Lazy. Domov je umístěn v oblasti zasažené důlní činností, oblast je méně osídlená, není však na samotě. Je obklopen faunou a florou, a tak je prostředí vhodné pro seniory, kteří mají rádi klid a přírodu. SLEZSKÁ HUMANITA v roce 2003 převzala do pronájmu budovu polikliniky a zrekonstruovala ji na vlastní náklady. Nyní budova slouží jako domov pro seniory, který je vyhledáván především horníky a jejich rodinami, kteří zde strávili část svého života.


Vnitřní prostory


Domov je třípodlažní bezbariérová budova s velkou zahradou, altánem a jezírkem. 1. a 2. patra fungují jako samostatné úseky. V budově je bezbariérový výtah, schodiště je vybaveno plošinou pro hůře chodící osoby. Klienti mají k dispozici bezdrátovou signalizaci k přivolání personálu.
V domově je ubytováno 55 klientů v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Pokoj je standardně vybaven elektricky polohovatelným lůžkem, nočním stolkem, skříňkou s uzamykatelnou zásuvkou, umyvadlem s teplou a studenou vodou, anténní televizní přípojkou, stolem s židlemi, křeslem, zástěnou.
Na chodbách 1. a 2. patra je televize, minivěž, společenská zákoutí.
K hygienickému vybavení domova se řadí dvě prostorné koupelny, dvě bezbariérové WC, tři WC pro chodící klienty.
V přízemí je kulturní místnost s koncertním křídlem, knihovnou, DVD a CD přehrávačem, velkou televizí, promítacím plátnem a počítačem s možností připojení na internet. Malou kuchyňku je možno využívat k samostatné přípravě jídla. Klienti mají k dispozici relaxační místnost s masážním křeslem, místnost pro kadeřnici a pedikérku, kavárničku a společenská zákoutí pro nerušené posezení.


Vnější prostory


U domova se nachází okrasná a užitková zahrada s jezírkem, altány, lavičkami. Osázené prostranství nabízí duševní odpočinek.


Personální zajištění


Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, sociální pracovnice, zdravotní sestry,  pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice volnočasových aktivit a pracovnice úklidu. Do domova docházejí externí spolupracovníci, tj. praktický lékař, obdorní lékaři, rehabilitační pracovník, pracovnice pedikúry, kadeřnice, prodejce potravin, prodejce textilu, canisterapeutka, apod. Provoz domova pomáhá rovněž zajišťovat Ředitelství, Stravovací provoz a Středisko technického provozu SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.


NAŠE POSLÁNÍ


Posláním domova je zabezpečit důstojné životní podmínky našim klientům a umožňovat jim žít běžným způsobem života, aby se co nejvíce přiblížili způsobu života věkově srovnatelné populaci žijící mimo domov.
Usilujeme o to, aby naše služba byla poskytována odborně, kompetentně a lidsky s ohledem na jedinečnost každého klienta a jeho potřeby. Při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv a ctíme etický kodex.


NÁŠ CÍL


Je poskytování pobytových sociálních služeb klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, případně plné zajištění svých základních lidských potřeb, které nemohou být zajištěny rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.NAŠE ZÁSADY

 • ke klientovi a jeho potřebám přistupovat individuálně,
 • podporovat rozvoj samostatnosti klienta,
 • méně pečovat, více pomáhat,
 • motivovat klienta k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování jeho nepříznivé situace,
 • posilovat sociální začleňování klienta,
 • zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod klienta,
 • aktivně klienta informovat o všech aspektech souvisejících s průběhem služby,
 • vytvářet podmínky, v nichž se klient cítí důstojně, sám se rozhoduje a plánuje si svůj život.


PRO KOHO JSME URČENI


Naše celodenní pobytová služba je určena seniorům nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu (chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní postižení, kombinované postižení, tělesné postižení) nebo se ocitli v krizi. Krize je vnímána jako náhlá bezmoc z důvodu získané disability či špatného hmotného zabezpečení. 
Tito lidé vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a svou nepříznivou situaci nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny či jiné sociální služby. Služba je určena lidem, kteří mají rádi klidnější přírodní prostředí.


Neposkytujeme sociální služby osobám:

 • závislým na návykových látkách (alkohol, drogy, automaty),
 • které jsou schopné za pomoci v místě dostupných terénních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
 • agresivním s poruchami chování,
 • s aktivním infekčním onemocněním (např. tuberkulóza, hepatitida, MRSA, bacilonosičství), jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • mladším 65 – ti let.

NÁMI NABÍZENÉ ČINNOSTI A ÚKONY

 • celoroční ubytování,
 • celodenní stravování s možností dietního stravování,
 • sociální poradenství, 
 • úklid, praní, žehlení a oprava ložního a osobního prádla,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • pomoc při hygieně
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • nácvik chůze, nácvik a podpora soběstačnosti
 • péči praktického lékaře a odborných lékařů
 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění
 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli
 • podporu klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domovexterní služby (kadeřnice, pedikérka, bufetová služba, rehabilitační cvičení pod vedením rehabilitačního pracovníka a částečné masáže) 
 • zapůjčení knih evangelické bohoslužby, katolické mše
 • relaxační cvičení, trénink paměti, společenské hry, pečení
 • oslavy narozenin, svátků
 • využití zahrady k relaxaci
 • animoterapie – rybičky
 • canisterapie- dva zkušení pejsci Bichonci
 • zprostředkování služby dobrovolníků
 • možnost využití počítače s internetem,
 • zapůjčení magnetu k magnetoterapii, biotronové lampy, zapůjčení ultrazvukového inhalátoru, soluxové lampy,
 • využití rotopedu, masážního křesla, žebřin, společenských her, 
 • využití kuchyňky k přípravě vlastního jídla,
 • využití fakultativních služeb za úhradu dle platného sazebníku,