SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

    Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město