JAK PODAT STÍŽNOST
  • Za stížnost je považována každá stížnost, která je vznesená formou písemnou, ústní, telefonickou, elektronickou nebo anonymní.
  • Vaše přání, stížnost a pochvaly můžete vhodit do Schránky přání a stížností umístěné na dveřích ve vestibulu nebo na chodbě každého patra. Stížnost lze rovněž podat u kteréhokoli zaměstnance domova. Zaměstnanci jsou povinni Vám se sepsáním stížnosti pomoci nebo Vaší ústní žádost sepsat. K tomu jim slouží vypracovaná pravidla, jak v takovém případě postupovat. Stížnost můžete rovněž zapsat do Knihy přání a stížnosti umístěné ve vestibulu.
  • Anonymní stížnost můžete vhodit do Schránky přání a stížnosti nebo zaslat poštou na adresu domova. Na anonymní stížnost Vám bude odpovězeno v Knize přání a stížností do 30 dnů od doručení stížnosti. Pokud je anonymní stížnost směřována ke konkrétní osobě, vedoucí zdravotně sociální služby k této stížnosti přistupuje individuálně, chrání lidská práva a osobní údaje konkrétní osoby. 
  • Stěžovatel má právo zvolit si svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat nebo doprovázet.
  • Schránka přání a stížností se vybírá 1x týdně a to vždy v pondělí za účasti vedoucí zdravotní a sociální služby, staniční sestry a člena Výboru obyvatel.
  • Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Na žádost stěžovatele bude zachována jeho anonymita.
  • Stížnost řeší vedoucí zdravotní a sociální služby nebo je projednána na poradě vedoucích pracovníků, případně na provozní poradě personálu. Každá stížnost je zaznamenána do Evidence stížnosti u vedoucí zdravotní a sociální služby.
  • Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30 dnů ode dne podání stížnosti, i v případě, že stížnost byla posouzená jako neoprávněná.
Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížnosti, může stížnost postoupit na tyto adresy:

1. Management kvality SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
   
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6
 

2. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Mgr. Hana Pierzchalová
    Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6
    tel: 596 325 856
    email: pierzchalova@slezskahumanita

3. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 
    Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6 
    tel: 778 468 090
    email: konigstein@seznam.cz

4. Městský úřad Orlová, zdravotně - sociální odbor,
    Okružní 988, 735 14, Orlová - Lutyně
    tel: 596 581 420
    email: iveta.nociarova@muor.cz 

5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor 
    28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 
    tel: 595 622 222
    email: posta@kr-moravskoslezsky.cz

6. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
    Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 
    tel: 221 921 111 
    email: posta@mpsv.cz

7. Ombudsman Mgr. Anna Šabatová, PhD.        
    Údolní 658/39, 602 00 Brno město 
    tel: 542 542 777  
    email: podatelna@ochrance.cz

Pravidla "Jak si stěžovat" v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, jsou uvedená v Domácím řádu. Pravidla jsou rovněž vyvěšena u vchodu do domova a na jednotlivých patrech u Schránek přání a stížností.

Postup "
Jak si stěžovat" v alternativní podobě naleznete zde.