Domácí ošetřovatelská péče, mobilní hospic a odborné sociální poradenství

Nahoru
Název zařízení: 
Domácí ošetřovatelská péče, mobilní hospic a odborné sociální poradenství SLEZSKÉ HUMANITY,
obecně prospěšné společnosti

Adresa:
Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01
Forma poskytování:
Terénní, ambulantní sociální služba

Naše poslání:

Posláním DOP je zajistit klientům ve vlastním sociálním prostředí takový rozsah potřebné péče, aby k hospitalizaci klienta, nebo umístění do pobytové služby docházelo jen pokud je to nezbytně nutné.

Zásady naší práce:

  • vycházet z individuálních potřeb
  • působit na klienty aktivně
  • podporovat samostatnost
  • motivovat
  • posilovat sociální začleňování