Domov pro seniory Český Těšín

Nahoru
Název zařízení          
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
Adresa:
Příkopa 880/2, Český Těšín, 737 01
Forma poskytování:
Pobytová sociální služba
Kapacita:
30 lůžek


Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.
(Christian Morgenstern)
Naše poslání: Poskytovat komplexníkvalitní a individuálně zaměřenou pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Náš CÍL: Plnohodnotný a spokojený podzim života našich klientů
Prostředky k dosažení CÍLE:
 • Důstojné a útulné prostředí
  • Čistota domova a výzdoba odpovídající cílové skupině
  • Obnova poškozeného vybavení za nové
  • Vymezení osobního prostoru klienta - přizpůsobení se požadavkům klienta na drobné dovybavení svého osobního prostoru
  • Zapojení klientů do spolurozhodování o vybavení a vzhledu společných prostor
 • Bezpečné prostředí
  • Zajištění péče odborně vzdělaným personálem
  • Dostupnost personálu v případě potřeby
  • Dostupnost zdravotní péče
  • Vyhodnocování technicko - bezpečnostních rizik
  • Bezbariérový přístup
 • Prevence sociálního vyloučení
  • Podpora kontaktů s rodinou podpora kontaktů s ostatními klienty
  • Podpora kontaktů s vrstevníky a přáteli
  • Dobrovolnická činnost
  • Podpora kontaktů s přirozeným prostředím a životní realitou (nákupy v obchodech, návštěvy v odborných ambulancích, u kadeřníka, návštěvy kulturních akcí v okolí apod.)
 • Individuální přístup ke klientům
  • Individuální plánování potřeb s klienty
  • Přizpůsobení se cílům uvedených v individuálním plánu klienta, jak jen to je možné
 • Podpora klientů v soběstačnosti
  • Podpora klientů v úkonech, které nezvládnou
  • Pomoc při výběru a zajištění kompenzačních pomůcek, které klientovi pomohou k soběstačnosti a ulehčení života


Naše zásady:
 • Aktivizace - naše podpora, až péče, začíná tam, kde končí síly seniora
 • Důstojnost - vážíme si sebe navzájem a respektujeme se
 • Slušnost - dodržujeme zásady společenského chování
 • Respektování potřeb obyvatel - všichni zaměstnanci domova respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů, právo na osobní volbu a přiměřené riziko
 • Flexibilita - snažíme se služby, které klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám
 • Diskrétnost - uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli
 • Nestrannost - všechny uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně
 • Odbornost - máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče