Co nabízíme

Nahoru

Personální zajištění služby:

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, vedoucí úseku, sociální pracovnice, všeobecné zdravotní sestry, pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice pro volnočasové aktivity a pracovnice úklidu.
Dále provoz domova zajišťuje Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.

Jaké služby nabízíme:

 • Poskytnutí celoročního ubytování
 • Úklid a čistota prostředí dle hygienických norem
 • Praní osobního a ložního prádla (v prádelně)
 • Poskytnutí celodenní stravy včetně diet a pitný režim (3 hlavní jídla včetně nápojů a režie a pro diabetiky navíc o jedno jídlo večer více dle diety). Jídlo je uživatelům dle potřeby předkládáno již hotové a plně závislým na pomoci druhé osoby i naporcované, popř. je strava podávána personálem. Po jídle je zajištěno mytí nádobí v myčkách.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 24 hodinová ošetřovatelská péče pro uživatele těžce a úplně závislé na pomoci jiné osoby. Částečná pomoc při zvládání běžných úkonů péče pro osoby středně těžce závislé na pomoci jiné osoby.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 24 hodinová ošetřovatelská péče pro uživatele těžce a úplně závislé na pomoci jiné osoby. Částečná pomoc při zvládání běžných úkonů péče pro osoby středně těžce závislé na pomoci jiné osoby.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Zprostředkování zdravotní služby praktickým lékařem (MUDr. Alena Skřižalová)
 • každodenní možnost návštěv rodiny a přátel
 • doprovod k nejbližšímu kadeřníkovi, pedikérovi, fotografovi atd. v rámci individuálního plánu uživatele, popř. zajištění manikúry, pedikúry a kadeřnických služeb i přímo v DS za úhradu. Cenu v tomto případě určuje kadeřnice, pedikérka apod.
 • Oslavy narozenin, svátků a významných událostí našich uživatelů
 • Pastorační činnost
 • Sociálně terapeutická činnost
 • Aktivizační služby formou volnočasových aktivit (poslech hudby, relaxační cvičení, trénování paměti aj.)
 • Pro ty, kterým už zrak neslouží, máme stolní kamerovou lupu, nebo kapesní elektronickou lupu.
 • Možnost zapůjčení knih, četba na přání s pracovníkem pro volnočasové aktivity nebo s klíčovým pracovníkem.
 • Aktivizační činnosti - nácvik chůze a vertikalizace s pracovníky přímé péče. Přesun z lůžka do křesla apod. (nejedná se zde o rehabilitaci s rehabilitačním pracovníkem, nebo fyzioterapeutem. Momentálně nemáme k dispozici klasickou rehabilitaci s fyzioterapii.
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Vyřizování nejrůznějších záležitostí na úřadech za osoby úplně nebo těžce závislé na pomoci druhé osoby, zprostředkování společenského kontaktu s úřady osobám středně těžce závislým na pomoci druhé osoby, poskytnutí doprovodu při jednání s úřady osobě dle zdravotního stavu v rámci individuálního plánu.
 • Fakultativní nenárokové služby nejsou zahrnuty v základní úhradě a uživatelé si je hradí sami ze svého kapesného nebo prostřednictvím svých rodin. Tyto služby jsou zajištěny Domovem pro seniory nebo externími osobami.  
sazebník úhrad za ubytování a stravu zde
sazebník úhrad za fakultativní služby zde