Co nabízíme

Nahoru

Personální zajištění služby:

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, úseková sestra, sociální pracovník, všeobecné sestry, pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice pro volnočasové aktivity a pracovnice úklidu.

Dále provoz domova zajišťuje Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.

Nabízíme tyto služby:

 • celoroční ubytování
 • celodenní stravování a pitný režim, včetně diet
 • základní sociální poradenství
 • úklid, praní, žehlení a oprava ložního a osobního prádla
 • nácvik chůze, nácvik soběstačnosti
 • péči praktického lékaře a odborných lékařů (psychiatr, kožní, zubní, neurolog, urolog)
 • doprovod do odborných poraden
 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění (péči poskytují registrované zdravotní sestry)
 • částečná nebo úplná podpora klienta se sníženou soběstačností
 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli
 • podpora klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov
 • externí služby kadeřnice, pedikérky, které docházejí do domova dle zájmu klientů
 • zapůjčení knih
 • výchovně vzdělávací programy a aktivizační činnosti (sledování TV, DVD, poslech rádia)
 • volnočasové aktivity (trénink paměti, společenské hry, tělovýchovná činnost, zpívánky); nabídku volnočasových aktivit dále rozšiřujeme
 • oslavy narozenin, svátků a významných událostí; nabízíme pomoc při organizování rodinné oslavy
 • společenské akce v přírodě (opékání párků) výlety, vycházky do přírody, pobyt v zahradě
 • muzikoterapie, relaxační cvičení
 • spolupracujeme s dobrovolníky ADRA
 • možnost využití stolních her
 • rozvoj aktivizace klientů formou nácviku soběstačnosti a volnočasových aktivit
 • možnost využití fakultativních (nadstandardních) služeb za úhradu
sazebník úhrad za ubytování a stravu zde

sazebník úhrad za fakultativní služby zde