Odborné sociální poradenství

Nahoru

Odborné sociální poradenství:

 • Poradenství hospicového typu - určeno zvlášť pro osoby, které se starají o blízkého v terminálním stádiu jeho nemoci (bližší informace zde)
 • Poradenství pro pozůstalé - určeno těm, kteří se potřebují vyrovnat se ztrátou někoho blízkého (bližší informace zde)

Poslání služby:

Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Naši pracovnící jsou zde pro všechny, kterých se týká umírání a věci, které s tím souvisejí, lidí, kteří zvažují péči o blízkého člověka s nevyléčitelným onemocněním v domácím prostředí nebo jsou zarmouceni po smrti blízkého  či si nevědí  s něčím rady apod. Nabízíme užitečné informace, rady, kontakty na potřebné služby, pomáháme jim plánovat další kroky nebo hledat vlastní cesty při zvládání jejich obtížné životní situace. 

Cíle služby:

 • Informovat lidi o jejich možnostech, pomoci s volbou řešení v tíživé životní situaci způsobené nepříznivým zdravotním stavem jejich blízkých
 • Pomoci umírajícím lidem vyrovnat se s jejich tíživou životní situací
 •  Pomoci lidem vyrovnat se se ztrátou blízké osoby

Cílová skupina:

 • Osoby v krizi ( lidé spojení s tématem umírání a smrti)
 • Rodiny s dítětem
 • Bez omezení věku

Principy služby:

Služba je poskytována zdarma a anonymně. Pracovníci poradny o všech skutečnostech zachovávají mlčenlivost. Poradna poskytuje uživateli rady a nabízí řešení v souladu se svými cíli a uživatel má možnost se svobodně rozhodnout, zda podle nich bude postupovat.  

Zásady, kterými se řídíme při poskytování služby:

 • Partnerství
 • Individuální přístup
 • Odbornost a komplexnost
 • Diskrétnost
 • Rovný přístup
 • Empatie
 • Důstojnost
 • Respektování vůle, způsobu života a práva na soukromí uživatelů