Odborné sociální poradenství:

 • Poradenství hospicového typu - určeno zvlášť pro osoby, které se starají o blízkého v terminálním stádiu jeho nemoci (bližší informace zde)

 • Poradenství pro pozůstalé - určeno těm, kteří se potřebují vyrovnat se ztrátou někoho blízkého (bližší informace zde)


Poslání služby:

Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Naši pracovnící jsou zde pro všechny, kterých se týká umírání a věci, které s tím souvisejí, lidí, kteří zvažují péči o blízkého člověka s nevyléčitelným onemocněním v domácím prostředí nebo jsou zarmouceni po smrti blízkého  či si nevědí  s něčím rady apod. Nabízíme užitečné informace, rady, kontakty na potřebné služby, pomáháme jim plánovat další kroky nebo hledat vlastní cesty při zvládání jejich obtížné životní situace


Cíle služby:
 • Informovat lidi o jejich možnostech, pomoci s volbou řešení v tíživé životní situaci způsobené nepříznivým zdravotním stavem jejich blízkých

 • Pomoci umírajícím lidem vyrovnat se s jejich tíživou životní situací

 •  Pomoci lidem vyrovnat se se ztrátou blízké osoby


Cílová skupina:

 • Osoby v krizi ( lidé spojení s tématem umírání a smrti)

 • Rodiny s dítětem

 • Bez omezení věku


Principy služby:

Služba je poskytována zdarma a anonymně. Pracovníci poradny o všech skutečnostech zachovávají mlčenlivost. Poradna poskytuje uživateli rady a nabízí řešení v souladu se svými cíli a uživatel má možnost se svobodně rozhodnout, zda podle nich bude postupovat.

 

Zásady, kterými se řídíme při poskytování služby:

 • Partnerství

 • Individuální přístup

 • Odbornost a komplexnost

 • Diskrétnost

 • Rovný přístup

 • Empatie

 • Důstojnost

 • Respektování vůle, způsobu života a práva na soukromí uživatelů

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01