Název zařízení:              
Domácí ošetřovatelská péče, mobilní hospic a odborné sociální poradenství SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
Adresa:                  
Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01
Forma poskytování:
Terénní, ambulantní sociální služba


Naše poslání:

Posláním DOP je zajistit klientům ve vlastním sociálním prostředí takový rozsah potřebné péče, aby k hospitalizaci klienta, nebo umístění do pobytové služby docházelo jen pokud je to nezbytně nutné.


Zásady naší práce:

  • vycházet z individuálních potřeb

  • působit na klienty aktivně

  • podporovat samostatnost

  • motivovat

  • posilovat sociální začleňování

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01