Aktuální informace

Návštěvy od 7.6.2021

7.6.2021


Postup při návštěvách v domovech pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 
od 7. 6. 2021 

Návštěvy realizujeme ve všech našich domovech.

Vyžadujeme:

doklad o negativním výsledku testu na

covid-19, který není starší 48 hod

nebo

předložení certifikátu MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19
přičemž od aplikace 1. dávky očkování uplynulo 22. dní

nebo
je možno také předložit doklad, že osoba v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid - 19

Termín a hodinu si musí každá návštěva telefonicky dohodnout s personálem předem, na telefonu příslušného domova.


Při příchodu je nutno po zazvonění vyčkat před domovem na zdravotnický personál.

Zdravotnický personál provede kontrolu negativních výsledků a kontrolu vhodného respirátoru třídy FFP2 a vyzve osoby k provedení dezinfekce rukou.

Upřednostňujeme návštěvy na zahradě, v kulturní místnosti, odpočinkových koutech.

Po ukončení návštěvy uvědomte personál.
Pamatujte, že se jedná o zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Prosíme, chovejte se při návštěvách nadmíru ohleduplně.

ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. Mgr. Hana Pierzchalová

Videohovory

30.4.2020

Domov pro seniory Český Těšín

Zprostředkujeme videohovor s Vaším blízkým! 

Chcete - li se spojit s Vaším blízkým, nabízíme Vám možnost videohovoru přes mobilní aplikaci WhatsApp.

NAŠE MOBILNÍ ČÍSLO TABLETU JE 775 891 495


Pro zprostředkování videohovoru musíte mít aplikaci WhatsApp nainstalovanou ve svém telefonu. Spojení by probíhalo následovně:

Nutno v předstihu zavolat na pevnou linku zařízení 558 742 580, případně na mobil 773 761 580 a domluvit si termín a čas zprostředkování videohovoru.

Dle aktuálního zájmu o videohovory bude upravena doba jednotlivých spojení, počítáme od 5 do 15 min. Prosíme o dodržování této frekvence s ohledem na ostatní zájemce.

Poděkování

16.4.2020

DĚKUJEME Městu Český Těšín, za pitný režim pro naše klienty a zaměstnance


za domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY,
obecně prospěšné společnosti v Českém Těšíně
vedoucí domova Pavel Harvan DiS.


Chci dostávat informace o novinkách z této stránky na můj e-mail     

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01