Personální zajištění služby:

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, vedoucí úseku, sociální pracovnice, všeobecné zdravotní sestry, pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice pro volnočasové aktivity a pracovnice úklidu.

Dále provoz domova zajišťuje Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.


Jaké služby nabízíme:

 • Poskytnutí celoročního ubytování

 • Úklid a čistota prostředí dle hygienických norem

 • Praní osobního a ložního prádla (v prádelně)

 • Poskytnutí celodenní stravy včetně diet a pitný režim (3 hlavní jídla včetně nápojů a režie a pro diabetiky navíc o jedno jídlo večer více dle diety). Jídlo je uživatelům dle potřeby předkládáno již hotové a plně závislým na pomoci druhé osoby i naporcované, popř. je strava podávána personálem. Po jídle je zajištěno mytí nádobí v myčkách.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 24 hodinová ošetřovatelská péče pro uživatele těžce a úplně závislé na pomoci jiné osoby. Částečná pomoc při zvládání běžných úkonů péče pro osoby středně těžce závislé na pomoci jiné osoby.

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 24 hodinová ošetřovatelská péče pro uživatele těžce a úplně závislé na pomoci jiné osoby. Částečná pomoc při zvládání běžných úkonů péče pro osoby středně těžce závislé na pomoci jiné osoby.

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Zprostředkování zdravotní služby praktickým lékařem (MUDr. Alena Skřižalová)

 • každodenní možnost návštěv rodiny a přátel

 • doprovod k nejbližšímu kadeřníkovi, pedikérovi, fotografovi atd. v rámci individuálního plánu uživatele, popř. zajištění manikúry, pedikúry a kadeřnických služeb i přímo v DS za úhradu. Cenu v tomto případě určuje kadeřnice, pedikérka apod.

 • Oslavy narozenin, svátků a významných událostí našich uživatelů

 • Pastorační činnost

 • Sociálně terapeutická činnost

 • Aktivizační služby formou volnočasových aktivit (poslech hudby, relaxační cvičení, trénování paměti aj.)

 • Pro ty, kterým už zrak neslouží, máme stolní kamerovou lupu, nebo kapesní elektronickou lupu.

 • Možnost zapůjčení knih, četba na přání s pracovníkem pro volnočasové aktivity nebo s klíčovým pracovníkem.

 • Aktivizační činnosti - nácvik chůze a vertikalizace s pracovníky přímé péče. Přesun z lůžka do křesla apod. (nejedná se zde o rehabilitaci s rehabilitačním pracovníkem, nebo fyzioterapeutem. Momentálně nemáme k dispozici klasickou rehabilitaci s fyzioterapii.

 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Vyřizování nejrůznějších záležitostí na úřadech za osoby úplně nebo těžce závislé na pomoci druhé osoby, zprostředkování společenského kontaktu s úřady osobám středně těžce závislým na pomoci druhé osoby, poskytnutí doprovodu při jednání s úřady osobě dle zdravotního stavu v rámci individuálního plánu.

 • Fakultativní nenárokové služby nejsou zahrnuty v základní úhradě a uživatelé si je hradí sami ze svého kapesného nebo prostřednictvím svých rodin. Tyto služby jsou zajištěny Domovem pro seniory nebo externími osobami.  

sazebník úhrad za ubytování a stravu zde

sazebník úhrad za fakultativní služby zde


 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01