A jak to je již tradicí v našěm domově, po mikulášské besídce přijde i samotný Mikuláš a přivede s sebou čerta s anděly. Ale ani tentokrát si čert nikoho s sebou neodvedl.


V rámci Mikulášské besídky, nás navštívili děti se skupinou Šmajsl a klienti si společně s nimi mohli zazpívat známé koledy. Každý kdo mohl, tak se přidal ke společné radosti všech zůčastněných


V rámci spolupráce a kooperace našich zařízení se naši klienti jeli podívat do Domova pro seniory v Horní Suché a naopak klienti z Horní Suché opětovali návštěvu u nás. Akce je dobrovolná a velmi žádaná. Někteří klienti se v minulosti přestěhovali, na vlastní žádost, do jiného domova a touto cestou mají možnost opětovně se setkat s bývalými spolubydlícími a personálem, který jim přirostl k srdci. V rámci akce se klienti navzájem hostí a nechybí ani exkurze po zařízeních.


Letos jsme se rozhodli s klienty, že si vyrobíme ozdoby na stromeček a výzdobu sami. K výrobě byly použity hlavně přírodní materiály a sádra


Na začátku prosince jsme se společně s klienty vydali za vánočními perníčky. Akce se jim velice líbila a všichni zůčastnění přislíbili účast i na přezrok. Nejen že si mohli prohlídnout krásnou vystavku vánočních perníčků, ale měli i možnost si sami nějaký vyrobit a při kávě pak sníst.


dne 4. 10. 2017 v našem zařízení proběhl den otevřených dveří. Při této příležitosti jsme pozvali hudební soubor Havířovské Babky, které svým vystoupením nádherně naplnily atmosféru, zpěvem a recitací tradičních folklorních písní a básní ze slezského kraje a okolí. Od 14-ti hodin se návštěvníci domova mohli těšit na komentovanou prohlídku, videoprezentaci tvořenou akcemi z roku 2017 a drobné občerstvení.


Dne 21. 9. 2017 proběhlo v našem zařízení smažení bramborových placků, tentokrát z důvodu nepříznivého počasí akce musela probíhat v kulturní místnosti našeho Domova pro seniory. Akci doprovázel program v podobě živé hudby, dobrá nálada a nechyběl ani taneček.


Dne 10. 7. 2017 proběhla v zahradním altánu oslava narozenin. Požehnaných 100 let oslavila jedna z našich klientek v příjemné společnosti se svými blízkými, pracovníky DpS, zástupci města ČT a samozřejmě nechyběla ani paní ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti paní Mgr. Hana Pierzchalová, která přijela osobně naší klientce popřát k jejímu jubileu. Příjemnou atmosféru pak doplnila živá hudba a několik písní dle přání klientky.


Opékání klobás 2017

Dne 21. 6. 2017 proběhlo společné opékání klobás na zahradě. Někteří klienti si klobásku opekli sami, jiným pomohl dobrovolník a pro všechny ostatní byl připraven gril. A grilovalo se, jedlo, pilo, zpívalo a všichni přítomní si to velice užili.


Svátek tří bratří

Dne 9. 6. 2017 se několik našich klientů účastnilo akcí v rámci oslav Svátků TŘÍ BRATŘÍ na náměstí v Českém Těšíně.


Den pro sociální služby

Dne 7. 6. 2017 proběhl na náměstí v Českém Těšíně Den pro sociální služby a související aktivity - v rámci této příležitosti jsme měli možnost za Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY v Českém Těšíně prezentovat naše služby. Zájemci si mohli prohlédnout fotografie, videoprezentaci a výrobky našich klientů, případně si i odnést za dobrovolný příspěvek i některý z výrobků. Výtěžek pak bude použit na pomůcky a materiál pro volnočasové aktivity


Vaječina 2017

Na konci měsíce května proběhlo tradiční smažení vaječiny s klienty, jejich blízkými a dobrovolníky, kteří docházejí za našimi klienty


MDŽ 2017

Děti z blízké ZŠ pod Zvonek potěšili naše klientky krátkým vystoupením plným básniček


V rámci přípravy na velikonoce, jsme společně s klienty upekli velikonočního beránka a muži si postavili ptačí budku, kterou jsme zavěsili na strom v zahradě


V rámci akce v měsíci březnu jsme s několika klienty navštívili kinosál v Českém Těšíně. Film Anděl Páně 2 se moc líbil. Po filmu pak ještě klienti završili procházkou a nákupem v blízké samoobsluze.


V únoru jsme navštívili muzeum Třineckých železáren, kde byla výstava o lidském těle. Nahoře pak pro zájemce byla i videoprezentace o práci v Třineckých železárnách a ukázky výrobků a zmenšenin strojů. Vše pak bylo doplněno dobovými fotografiemi.


V lednu jsme návštívili výstavu piktoriálních fotografií z prostředí Beskyd ve velké galerii Těšínského divadla


leden až březen 2017

Zimní volnočasové aktivity probíhají nejčastěji v kulturní místnosti


 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01