Pro koho jsme určeni:

Naše sociální služba je určena osobám od 65 let věku, které mají sníženousoběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí rodiny či využitím ambulantních a terénních služeb


Náš domov není vhodný pro osoby:

  • které vyžadují službu, jež nejsme schopni zajistit

  • trpící poruchami chování, které by narušovaly kolektivní soužití s ostatními klienty domova

  • osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)

  • které trpí akutní infekční chorobou,

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

  • které jsou schopny svou sociální situaci řešit za pomocí sociální služby jiného typu, např. pečovatelskou službou, denním stacionářem apod.


 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01