Co nabízíme

Nahoru
Personální zajištění:
Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, vedoucí úseku, sociální pracovnice, všeobecné zdravotní sestry, pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice volnočasových aktivit a pracovnice úklidu. Do domova docházejí externí spolupracovníci, tj. praktický lékař, odborní lékaři, rehabilitační pracovník, pracovnice pedikúry, kadeřnice, prodejce potravin, prodejce textilu, canisterapeutka, aj.
Provoz domova pomáhá rovněž zajišťovat Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu.

Námi nabízené činnosti a úkony:
 • celoroční ubytování,
 • celodenní stravování s možností dietního stravování,
 • základní sociální poradenství,
 • úklid, praní, žehlení a oprava ložního a osobního prádla,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu a pomoc při hygieně
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • nácvik chůze, nácvik a podpora soběstačnosti, péči praktického lékaře a odborných lékařů
 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění
 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli
 • podporu klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov
 • externí služby (kadeřnice, pedikérka, bufetová služba, rehabilitační cvičení pod vedením rehabilitačního pracovníka a částečné masáže)
 • zapůjčení knih evangelické bohoslužby, katolické mše
 • relaxační cvičení, trénink paměti, společenské hry, pečení
 • oslavy narozenin, svátků
 • využití zahrady k relaxaci
 • animoterapie – rybičky
 • canisterapie- dva zkušení pejsci Bichonci
 • zprostředkování služby dobrovolníků
 • možnost využití počítače s internetem
 • zapůjčení magnetu k magnetoterapii, biotronové lampy, zapůjčení ultrazvukového inhalátoru, soluxové lampy, využití rotopedu, masážního křesla, žebřin, společenských her, využití kuchyňky k přípravě vlastního jídla
 • využití fakultativních služeb za úhradu dle platného sazebníku

sazebník úhrad za ubytování a stravu zde
sazebník úhrad za fakultativní služby zde