Co nabízíme

Nahoru
Personální zajištění:
Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, vedoucí úseků, sociální pracovnice, všeobecné zdravotní sestry, pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice volnočasových aktivit a pracovnice úklidu. Do domova docházejí externí spolupracovníci, tj. praktický lékař, odborní lékaři, pedikérka, kadeřnice, prodejce potravin, prodejce textilu, canisterapeutka, aj.
Provoz domova pomáhá rovněž zajišťovat Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz, Středisko technického provozu a Domácí ošetřovatelská péče, mobilní hospic a odborné sociální poradenství. 

Námi nabízené činnosti a úkony:
 • celoroční ubytování,
 • celodenní stravování s možností dietního stravování,
 • základní sociální poradenství,
 • úklid, praní, žehlení a oprava ložního a osobního prádla,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu a pomoc při hygieně
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • nácvik chůze, nácvik a podpora soběstačnosti
 • péči praktického lékaře a odborných lékařů
 • výkony zdravotní péče
 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli
 • podporu klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov
 • péče dle konceptu Bazální stimulace
 • externí služby (kadeřnice, pedikérka, bufetová služba, Senior taxi)
 • zapůjčení knih
 • katolické mše
 • relaxační cvičení, trénink paměti, společenské hry, pečení
 • výlety, exkurze, kulturní vystoupení
 • oslavy narozenin, svátků
 • využití zahrady k relaxaci s možností využití fitness strojů pro seniory
 • rozjímání u kamene vzpomínek
 • animoterapie – rybičky
 • canisterapie
 • zprostředkování služby dobrovolníků ADRA
 • možnost využití notebooku a tabletu
 • připojení k wi-fi
 • zapůjčení biotronové lampy, zapůjčení ultrazvukového inhalátoru, soluxové lampy, využití masážního křesla, žebřin, společenských her, využití kuchyňky k přípravě vlastního jídla, aj.
 • využití fakultativních služeb za úhradu dle platného sazebníku

sazebník úhrad za ubytování a stravu zde
sazebník úhrad za fakultativní služby zde