Personální zajištění:

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, úseková sestra, sociální pracovnice, všeobecné sestry, pracovníci přímé obslužné péče, pracovnice volnočasových aktivit a pracovnice úklidu. Do domova docházejí externí spolupracovníci, tj. praktický lékař, obdorní lékaři, rehabilitační pracovník, pracovnice pedikúry, kadeřnice, prodejce potravin, prodejce textilu, canisterapeutka, apod.

Provoz domova pomáhá rovněž zajišťovat Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu.


Námi nabízené činnosti a úkony:

 • celoroční ubytování,

 • celodenní stravování s možností dietního stravování,

 • základní sociální poradenství,

 • úklid, praní, žehlení a oprava ložního a osobního prádla,

 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobupomoc při hygieně

 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • nácvik chůze, nácvik a podpora soběstačnostipéči praktického lékaře a odborných lékařů

 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění

 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli

 • podporu klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov

 • externí služby (kadeřnice, pedikérka, bufetová služba, rehabilitační cvičení pod vedením rehabilitačního pracovníka a částečné masáže)

 • zapůjčení knih evangelické bohoslužby, katolické mše

 • relaxační cvičení, trénink paměti, společenské hry, pečení

 • oslavy narozenin, svátků

 • využití zahrady k relaxaci

 • animoterapie – rybičky

 • canisterapie- dva zkušení pejsci Bichonci

 • zprostředkování služby dobrovolníků

 • možnost využití počítače s internetem

 • zapůjčení magnetu k magnetoterapii, biotronové lampy, zapůjčení ultrazvukového inhalátoru, soluxové lampy,využití rotopedu, masážního křesla, žebřin, společenských her, využití kuchyňky k přípravě vlastního jídla

 • využití fakultativních služeb za úhradu dle platného sazebníku


sazebník úhrad za ubytování a stravu zde

sazebník úhrad za fakultativní služby zde


 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01