Komu je služba určena

Nahoru

Pro koho jsme určeni:

Naše sociální služba je určena osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí rodiny či využitím ambulantních a terénních služeb

Náš domov není vhodný pro osoby:

  • které vyžadují službu, jež nejsme schopni zajistit
  • trpící poruchami chování, které by narušovaly kolektivní soužití s ostatními klienty domova
  • osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)
  • které trpí akutní infekční chorobou,
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  • které jsou schopny svou sociální situaci řešit za pomocí sociální služby jiného typu, např. pečovatelskou službou, denním stacionářem apod.