Podání stížnosti

Nahoru

 Jak podat stížnost:

 • Za stížnost je považována každá stížnost, která je vznesená formou písemnou, ústní, telefonickou, elektronickou nebo anonymní.
 • Vaše přání, stížnost a pochvaly můžete vhodit do Schránky přání a stížností umístěné na dveřích ve vestibulu nebo na chodbě každého patra. Stížnost lze rovněž podat u kteréhokoli zaměstnance domova. Zaměstnanci jsou povinni Vám se sepsáním stížnosti pomoci nebo Vaší ústní žádost sepsat. K tomu jim slouží vypracovaná pravidla, jak v takovém případě postupovat. Stížnost můžete rovněž zapsat do Knihy přání a stížnosti umístěné ve vestibulu.
 • Anonymní stížnost můžete vhodit do Schránky přání a stížnosti nebo zaslat poštou na adresu domova. Na anonymní stížnost Vám bude odpovězeno v Knize přání a stížností do 30 dnů od doručení stížnosti. Pokud je anonymní stížnost směřována ke konkrétní osobě, vedoucí zdravotně sociální služby k této stížnosti přistupuje individuálně, chrání lidská práva a osobní údaje konkrétní osoby. 
 • Stěžovatel má právo zvolit si svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat nebo doprovázet.
 • Schránka přání a stížností se vybírá 1x týdně a to vždy v pondělí za účasti vedoucí zdravotní a sociální služby, staniční sestry a člena Výboru obyvatel.
 • Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Na žádost stěžovatele bude zachována jeho anonymita.
 • Stížnost řeší vedoucí zdravotní a sociální služby nebo je projednána na poradě vedoucích pracovníků, případně na provozní poradě personálu. Každá stížnost je zaznamenána do Evidence stížností u vedoucí zdravotní a sociální služby.
 • Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30-ti dnů ode dne podání stížnosti i v případě, že stížnost byla posouzená jako neoprávněná.

Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížnosti, může stížnost postoupit na tyto adresy:

 1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti     
  Mgr. Hana Pierzchalová     
  Čajkovského 2468/2b, 734 01, Karviná Mizerov     
  tel: 596325856, 773761581, e-mail: pierzchalova@slezskahumanita.cz
 2. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti     
  Čajkovského 2468/2b, 734 01, Karviná Mizerov     
  tel: 733327581
 3. Městský úřad Orlová, zdravotně - sociální odbor,    
  Okružní 988, 735 14, Orlová - Lutyně    
  tel: 596581420, email: iveta.nociarova@muor.cz
 4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor
  28. října 2771/117, 702 18 Ostrava     
  tel: 595622222, email: posta@kr-moravskoslezsky.cz
 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí     
  Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2     
  tel: 221921111, e-mail: posta@mpsv.cz
 6. Ombudsman ČR    
  Údolní 658/39, 602 00 Brno město     
  tel: 542542888, e-mail: podatelna@ochrance.cz
Pravidla "Jak si stěžovat" v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, jsou uvedená v Domácím řádu. Pravidla jsou rovněž vyvěšena u vchodu do domova a na jednotlivých patrech u Schránek přání a stížností.