Aktuální informace

Návštěvy od 7.6.2021

7.6.2021


Postup při návštěvách v domovech pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 
od 7. 6. 2021 

Návštěvy realizujeme ve všech našich domovech.

Vyžadujeme:

doklad o negativním výsledku testu na

covid-19, který není starší 48 hod

nebo

předložení certifikátu MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19
přičemž od aplikace 1. dávky očkování uplynulo 22. dní

nebo
je možno také předložit doklad, že osoba v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid - 19

Termín a hodinu si musí každá návštěva telefonicky dohodnout s personálem předem, na telefonu příslušného domova.


Při příchodu je nutno po zazvonění vyčkat před domovem na zdravotnický personál.

Zdravotnický personál provede kontrolu negativních výsledků a kontrolu vhodného respirátoru třídy FFP2 a vyzve osoby k provedení dezinfekce rukou.

Upřednostňujeme návštěvy na zahradě, v kulturní místnosti, odpočinkových koutech.

Po ukončení návštěvy uvědomte personál.
Pamatujte, že se jedná o zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Prosíme, chovejte se při návštěvách nadmíru ohleduplně.

ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. Mgr. Hana Pierzchalová

Chci dostávat informace o novinkách z této stránky na můj e-mail     

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01