Aktuální informace

Návštěvy od 22. 11. 2021

22.11.2021


Postup při návštěvách v domovech pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 
od 22. 11. 2021 

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19:

Vyžadujeme v souladu s nařízením vlády:

doklad o negativním výsledku antigenního testu na

covid-19, který není starší 24 hod
provedený na odběrovém místě zdravotníkem
doklad o negativním výsledku PCR testu který není starší 3 dny


nebo

předložení certifikátu MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
za podmínky, že od ukončení očkovacího schématu
uplynulo 14 dní.


nebo
je možno také předložit doklad, že osoba v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid - 19

Termín a hodinu si musí každá návštěva telefonicky dohodnout s personálem předem, na telefonu příslušného domova.


Při příchodu je nutno po zazvonění vyčkat před domovem na zdravotnický personál.

Zdravotnický personál provede kontrolu negativních výsledků a kontrolu vhodného respirátoru třídy FFP2 a vyzve osoby k provedení dezinfekce rukou.

Žádáme pak, aby návštěva probíhala výhradně na pokoji konkrétního klienta, na konci návštěvy personál domova provede dezinfekci a vyvětrání pokoje.

Po ukončení návštěvy uvědomte personál.
Pamatujte, že se jedná o zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Prosíme, chovejte se při návštěvách nadmíru ohleduplně a nepřivádějte na návštěvy děti.

ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. Mgr. Hana Pierzchalová

Chci dostávat informace o novinkách z této stránky na můj e-mail     

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01