SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ

NA SLUŽBY ZA ROK 2020

   

Moravskoslezský kraj           

Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá
Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic

dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace

6 473 000 Kč
8 129 000 Kč
5 325 000 Kč
5 303 000 Kč
104 000 Kč
24 500 Kč   

Statutární město Karviná   

Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic

dotace
dotace
dotace
dotace
dotace

120 000 Kč
38 000 Kč
18 000 Kč
53 000 Kč
200 000 K
č


           
   

 Statutární město Havířov  

Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá

dotace
dotace
dotace

70 000 Kč
17 000 Kč
60 000 Kč

 
           


   

Město Český Těšín               

Domov pro seniory Český Těšín

dotace  

450 000 Kč

 
  

Statutární město Ostrava 

Domov pro seniory Orlová 

 dotace

 409 000 Kč

 
  

Město Orlová                  

Domov pro seniory Orlová 

dotace 

250 000 Kč

   

Obec Horní Suchá                 

Domov pro seniory Horní Suchá

dar           

160 000 Kč

 
  

Obec Albrechtice              

Pro klienty Albrechtic
v Domovech pro seniory 

dotace

30 000 Kč

 
  

Obec Petrovice u Karviné

Pro klienty Petrovic
v Domovech pro seniory

dotace

15 000 Kč

 


  

Město Vratimov                     

Domov pro seniory Karviná

dar        

15 000 Kč

  

Obec Dětmarovice              

Domov pro seniory Orlová

dar       

5 000 Kč

 

   

Ministerstvo zdravotnictví         

Odměny pro zdravotníky     
v sociálních službách            

odměny

487 869,45 Kč

  

  

Ministerstvo práce a
sociálních věcí                     

Odměny pro pracovníky  
v sociálních službách   
Dotace na vícenáklady a
výpadek finančních zdrojů
Dotace na vícenáklady

odměny

dotace

dotace

2 376 413 Kč

158 178 Kč

452 372 Kč

 SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ

NA SLUŽBY ZA ROK 2019
  Moravskoslezský kraj       Domov pro seniory Karviná dotace  6 031 000,-  

  Domov pro seniory Orlová dotace  7 570 000,-  

  Domov pro seniory Český Těšín  dotace  4 963 000,-  

  Domov pro seniory Horní Suchá  dotace  4 983 000,-  


Odborné sociální poradenství dotace  85 000,-  


Pořízení automobilu dotace  190 000,-  

         

         

Statutární město Karviná Domov pro seniory Karviná  dotace
120 000,-  

  Domov pro seniory Orlová  dotace
38 000,-  

  Domov pro seniory Český Těšín 
dotace
14 000,-  

  Odborné sociální poradenství
dotace  53 000,-  

  Mobilní hospic  dotace  230 000,-  

  Senior program  dotace  5 000,-  

         

         

Statutární město Havířov  Domov pro seniory Orlová  dotace 64 000,-  

  Domov pro seniory Český Těšín  dotace  21 000,-  

  Domov pro seniory Horní Suchá dotace  40 000,-  

         

         

Město Český Těšín Domov pro seniory Český Těšín dotace  450 000,-  

         

         

Statutární město Ostrava 
Domov pro seniory  Orlová dotace 430 000,-  

 
   

         

Město Orlová Domov pro seniory Orlová  dotace  150.000,-   

         

         

Obec Horní Suchá Domov pro seniory Horní Suchá  dar  140.000,-   

         

         

Nadace ČEZ  Domov pro seniory Orlová
pořízení venkovních fitness prvků
 
nadační
příspěvek
 
80 000,-  

         

         

Obec Albrechtice  pro klienty Albrechtic
v domovech pro seniory
dotace 30 000,-   

         

         

Obec Petrovice u Karviné pro klienty Petrovic
v domovech pro seniory
dotace 21 000,-  

         

   

Město Vratimov  Domov pro seniory Karviná  dar  15 000,-  

         

         

Obec Dětmarovice  Domov pro seniory Orlová  dar  5 000,-  SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ

NA SLUŽBY ZA ROK 2018

       
Město Orlová
dotace
150 000,-
           

Město Český Těšín
dotace
450 000,-


Obec Albrechtice
dotace
 30 000,-


Obec Petrovice u Karviné
dotace
 14 000,-


Obec Horní Suchá
dotace
130 000,-


Město Havířov
dotace
110 000,-


Město Ostrava
dotace
452 000,-

  Město Vratimov
dotace
 8 000,-
 
  Obec Dětmarovice
dotace
8 000,-
 
  Město Karviná
dotace 462 000,-
 
  Moravskoslezský kraj
dotace
23 693 000,-
 
  Sodexo Pass
dotace
15 000,-
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


 
   

 

 
 

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA SLUŽBY 2017


 Obec Albrechtice   dotace             20.000,-  
 Město Český Těšín  dotace  450.000,-  
 Statutární město Havířov  dotace 119.000,-  
 Obec Horní Suchá  dar 110.000,-  
 Statutární město Karviná                                  
 dotace                         
423.000,-  
 Město Orlová  dotace  100.000,-  
 Moravskoslezský kraj  dotace  12.131.000,-  
 Statutární město Ostrava  dotace   475.000,-  
 Obec Petrovice u Karviné  dotace 12.000,-  
 Město Petřvald  dotace  7.000,-    

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA SLUŽBY 2016


 Obec Albrechtice   dotace             20.000,-  
 Město Český Těšín  dotace  400.000,-  
 Obec Doubrava  dotace  2.000,-  
 Statutární město Havířov  dotace  95.000,-  
 Obec Hladké Životice  dar  1.000,-  
 Obec Horní Suchá  dar 110.000,-  
 Město Jablunkov  dotace   8.500,-  
 Statutární město Karviná                                  
 dotace                         
409.000,-  
 Město Orlová  dotace  100.000,-  
 Moravskoslezský kraj  dotace  13.180.000,-  
 Statutární město Ostrava  dotace   500.000,-  
 Obec Petrovice u Karviné  dotace 14.000,-  
 Město Petřvald  dotace  10.000,-  
 Město Vratimov  dar  10.000,-  
 drobné finanční dary fyzických osob (celkem)

447.903,-
   

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA SLUŽBY 2015


 Obec Albrechtice   dotace             20.000,-  
 Město Český Těšín  dotace  400.000,-  
 Obec Doubrava  dotace  2.000,-  
 Statutární město Havířov  dotace  92.000,-  
 Obec Hladké Životice  dar  1.000,-  
 Obec Horní Suchá  dar 120.000,-  
 Město Jablunkov  dotace   10.000,-  
 Statutární město Karviná  dotace 352.000,-  
 Město Orlová  dotace  162.000,-  
 Moravskoslezský kraj  dotace  13.185.000,-  
 Nadace OKD  nadační příspěvek       330.000,-  
 Statutární město Ostrava  dotace   500.000,-  
 Obec Petrovice u Karviné  dotace 16.000,-  
 Město Petřvald  dotace  10.000,-  
 Město Vratimov  dar  10.000,-  
 drobné finanční dary fyzických osob (celkem)      243.190,-    

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA SLUŽBY 2014


 Obec Albrechtice   dotace             15.000,-  
 Město Český Těšín  dotace  400.000,-  
 Obec Doubrava  dotace  3.000,-  
 Statutární město Havířov  dotace  120.000,-  
 Obec Hladké Životice  dar  1.000,-  
 Obec Horní Suchá  dar 90.000,-  
 Statutární město Karviná  dotace  98.000,-  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí                        dotace   11.220.000,-  
 Město Orlová  dotace  140.000,-  
 Statutární město Ostrava  dotace   500.000,-  
 Obec Petrovice u Karviné  dotace  20.000,-  
 Město Petřvald  dotace   15.000,-  
 Obec Těrlicko  dotace                        5.000,-  
 Město Vratimov  dotace  20.000,-  
 Město Jablunkov  dotace  8.000,-  
 drobné finanční dary fyzických osob (celkem)      334.089,-    

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA SLUŽBY 2013


 Obec Albrechtice   dotace             30.000,-  
 Město Český Těšín  dotace  400.000,-  
 Obec Dolní Lutyně  příspěvek  2.000,-  
 Obec Doubrava  dotace  3.000,-  
 Statutární město Havířov  dotace  120.000,-  
 Obec Horní Suchá  dar  130.000,-  
 Statutární město Karviná  dotace  220.000,-  
 Statutární město Karviná - Aktivní stáří           dotace  5.000,-  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí  dotace   9.287.000,-  
 Moravskoslezský kraj  dotace  341.000,-  
 Město Orlová  dotace  150.000,-  
 Statutární město Ostrava  dotace   500.000,-  
 Obec Petrovice u Karviné  dotace  20.000,-  
 Město Petřvald  dotace   10.000,-  
 Obec Stonava  dar  10.000,-  
 Obec Těrlicko  dotace                        10.000,-  
 Město Vratimov  dotace  15.000,-  
 drobné finanční dary fyzických osob (celkem)                    424.237,-    

"Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy"   

   

                                 Poskytovatel dotací na služby


 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01