Odborná stáž, praxe

Nahoru
Nabízíme zájemcům možnost absolvovat v naší organizaci odbornou stáž nebo praxi.
Odborná stáž/praxe bude umožněna studentům a absolventům středních, vyšších a vysokých škol a účastníkům rekvalifikačních kurzů se zaměřením na sociální nebo zdravotní tématiku.

Zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb nabízíme možnost absolvovat jednodenní odbornou stáž v rámci dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Praxe/odborná stáž probíhá na základě smlouvy nebo dohody se školou, vysílající organizaci nebo přímo se zájemcem.

Žádost o odbornou stáž ke stažení ZDE.
Vyplněný tiskopis zašlete na adresu:

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
Čajkovského 2468/2b
734 01 Karviná Mizerov

V případě zájmu o odbornou praxi se prosím obraťte na kontaktní osobu pro odborné stáže/praxe.
Kontaktní osoba pro odborné stáže/praxe:
Mgr. Hana Pierzchalová, Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
tel. 596325856, 773761581
email: pierzchalova@slezskahumanita.cz.