SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Nahoru
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost je samostatným právním subjektem – právnickou osobou, zabývající se zdravotní a sociální pomoci občanům.
SLEZSKÁ HUMANITA, byla založena v roce 1991 a navázala na činnost bývalé organizace, která působila v období 1. republiky, nejprve na území Slezska, poté rovněž na Moravě a v Čechách. Původním cílem bylo zakládání tuberkulózních sanatorií a sociální pomoc hornickým rodinám.

Od roku 1991 fungovala SLEZSKÁ HUMANITA jako občanské sdružení, a od 15. 11. 2013 došlo, z důvodu změny legislativy v ČR, ke změně právní formy na obecně prospěšnou společnost.

Veřejný závazek SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
Posláním SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti je:
Poskytnout bezpečné a důstojné prostředí uživatelům sociální služby v blízkosti bývalého bydliště a zachovat tak kontakt s rodinou, přáteli a prostředím, ve kterém žili a k němuž se váže jejich životní příběh, Umožnit jim, aby se co nejvíce přiblížili způsobu života věkově srovnatelné populaci, Pomoci lidem udržet si nebo znovu nabýt své místo v životě a mít tak stále svou roli ve společnosti.

Předmět činnosti SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

 • Sociální služby
 • Zdravotnické služby
 • Doplňkové služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY (dle zákona č.108/2006Sb. o sociálních službách):

 • Domovy pro seniory - dle zákona č.108/2006Sb., § 49, pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby
 • Domov pro seniory Český Těšín
 • Domov pro seniory Karviná Mizerov
 • Domov pro seniory Orlová - Lázy
 • Domov pro seniory Horní Suchá
 • Odborné sociální poradenství
 • Poradenství hospicového typu
 • Poradenství pro pozůstalé

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY:

 • Nestátní zdravotnické služby - zvláštní ambulantní péče (dle zákona č.160/1992Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních)
 • Zdravotní péče v domově pro seniory
 • Domácí ošetřovatelská péče a mobilní hospic

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

 • Půjčovna kompenzačních pomůcek