Název zařízení: Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Horní Suchá         
Adresa:  Vnitřní 921/5, Horní Suchá, 735 35
Forma poskytování:     pobytová sociální služba
Kapacita: 30 lůžek


NAŠE POSLÁNÍ:

Posláním Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Horní Suchá je poskytovat komplexní, kvalitní a individuálně zaměřenou pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. NÁŠ CÍL:
Plnohodnotný a spokojený podzim života našich klientů.


PROSTŘEDKY K NAPLNĚNÍ CÍLE:

1. Důstojné a útulné prostředí
 • čistota domova a výzdoba odpovídající cílové skupině
 • obnova poškozeného vybavení za nové
 • vymezení osobního prostoru klienta - přizpůsobení se požadavkům klienta na drobné dovybavení svého osobního prostoru
 • zapojení klientů do spolurozhodování o vybavení a vzhledu společných prostor
2. Bezpečné prostředí
 • zajištění péče odborně vzdělaným personálem
 • dostupnost personálu v případě potřeby
 • dostupnost zdravotní péče
 • vyhodnocování technicko - bezpečnostních rizik
 • bezbariérový přístup
3. Prevence sociálního vyloučení klienta
 • podpora kontaktů s rodinou
 • podpora kontaktů s ostatními klienty
 • podpora kontaktů s vrstevníky a přáteli
 • dobrovolnická činnost
 • podpora kontaktů s přirozeným prostředím a životní realitou (nákupy v obchodech, návštěvy v odborných ambulancích, u kadeřníka, návštěvy kulturních akcí v okolí apod.)
4. Individuální přístup ke klientům
 • individuální plánování potřeb s klienty
 • přizpůsobení se cílům uvedených v individuálním plánu klienta, jak jen to je možné
5. Podpora klientů v soběstačnosti
 • podpora klientů v úkonech, které nezvládnou
 • pomoc při výběru a zajištění kompenzačních pomůcek, které klientovi pomohou k soběstačnosti a ulehčení života

ZÁSADY, PODLE KTERÝCH SE ŘÍDÍME:

1. Partnerství
    Jednání s klientem jako člověk s člověkem v rovnocenném vztahu.

2. Diskrétnost
    Zachování osobního soukromí klienta, které je nezbytné pro navázání důvěry.

3. Týmová spolupráce
    Společné úsilí stabilního a vzdělaného personálu na dosažení cíle služby.
    Personál pracuje dle stanovených kompetencí a vnitřních pravidel organizace.

4. Individuální přístup
    Osobitý přístup – každý potřebuje něco jiného.
    Pomoc a podpora péče je volena dle individuálních potřeb a přání klienta.

5. Respektování osobní volby
    Klient si sám rozhoduje o svém osobním životě, je respektován jeho vlastní názor a rozhodnutí.
    Klient má právo na riziko při naplňování osobních cílů a personál s rizikem pracuje.

KOMU JE NAŠE SLUŽBA URČENA:

Naše sociální služba je určena osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu (chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní postižení, kombinované postižení, tělesné postižení), nebo se ocitly v krizi, a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí rodiny či využitím ambulantních a terénních služeb.


Náš domov není vhodný pro:
 • osoby, které vyžadují službu, jenž neposkytujeme, 
 • osoby, které potřebují službu domova se zvláštním režimem, 
 • osoby, které by narušovaly pokojné soužití s ostatním obyvateli domova, 
 • osoby s agresivními poruchami chování, 
 • osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy, automaty), 
 • osoby, které trpí akutní infekční chorobou, 
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 
 • osoby, které jsou schopny svou sociální situaci řešit za pomocí sociální služby jiného typu, např. pečovatelskou službou, denním stacionářem apod.. 

NĚCO MÁLO Z HISTORIE:

Budova, ve které se domov nachází, byla postavena v roce 1957 a původně sloužila jako mateřská škola. V roce 1991 byl provoz mateřské školy ukončen a budova byla prodána soukromé osobě, která zde krátce provozovala rehabilitační služby. V posledních letech byl 3 však areál zcela prázdný, a proto jej Obec Horní Suchá odkoupila zpět. Obec budovu v roce 2009 nově zrekonstruovala a dne 1.7.2009 zde byl slavnostně zahájen provoz Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.
Historické fotografie domova ke shlédnutí zde: Historické fotografie


JAK TO U NÁS VYPADÁ:

Domov je dvoupodlažní bezbariérová budova, ubytovací kapacita činí 30 klientů. Ubytování je zajištěno ve 2 jednolůžkových, 11 dvoulůžkových a 2 třílůžkových pokojích. Pokoj je standardně vybaven polohovatelným lůžkem, nočním stolkem, skříni s uzamykatelnou zásuvkou, umyvadlem s teplou a studenou vodou, anténní televizní přípojkou, stolem s židlemi a přípojkou na telefon a internet.
V přízemí domova se nachází pokoje klientů, izolace, pracovna sester, kuchyň určena pro zaměstnance, sociální zařízení (bezbariérové WC a prostorná koupelna s WC) a společenské koutky pro posezení klientů.
V patře se nachází rovněž pokoje klientů, dále kuchyňka určená pro klienty a návštěvy (je zde k dispozici chladnička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a základní kuchyňské vybavení), sociální zařízení (WC a prostorná koupelna s WC), kulturní místnost (vybavená TV, DVD přehrávačem, audio technikou, PC s připojením k internetu, knihovnou a klavírem), společenský koutek pro posezení klientů a kanceláře vedoucí zdravotní a sociální služby a sociální pracovnice.
V suterénu se nachází sklady, šatna a místnost vybavená pro volnočasové aktivity klientů.
Domov pro seniory je obklopen velkou zahradou s parkovou úpravou. Jsou zde vybudovány chodníčky, altánek, jezírko a lavičky k příjemnému posezení.
V blízkosti domova je Obecní úřad, pošta, praktický a zubní lékař, lékárna, supermarket, květinářství či cukrárna.
Fotografie z domova ke shlédnutí zde: Jak to u nás vypadá 


PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, sociální pracovnice, úseková sestra, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, pracovníci přímé obslužné péče a pracovnice úklidu. Dále provoz domova zajišťuje Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu.


JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME:

 • celoroční ubytování, 
 • celodenní stravování a pitný režim,
 • sociální poradenství, 
 • úklid, praní, žehlení a opravu ložního a osobního prádla, 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu,
 • pomoc při hygieně, 
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • nácvik chůze, nácvik a podporu soběstačnosti,
 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek,
 • péči praktického lékaře a odborných lékařů,
 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění,
 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli,
 • podporu klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov,
 • doprovod,
 • externí služby za úhradu (kadeřnice, pedikérka, masáže),
 • zapůjčení knih,
 • služby faráře a bohoslužby, 
 • relaxační cvičení, trénink paměti, paměťové společenské hry,
 • oslavy narozenin, 
 • oslavy svátků (Vánoce, Velikonoce, MDŽ, Den matek, Mezinárodní den seniorů)
 • volnočasové aktivity (vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, hudební a divadelní vystoupení, ruční práce, pěstování zeleniny a výsadba květin, pečení)venkovní aktivity (opékání párků, smažení „vaječiny", výlety),
 • využití zahrady k relaxaci,
 • zvířecí terapie,
 • zprostředkování služby dobrovolníků,
 • možnost využití TV, DVD a audio techniky, PC s připojením k internetu, klavíru 
 • možnost využití masážního křesla, žebřin 
 • využití společenské místnosti,
 • využití kuchyňky k přípravě vlastního jídla,využití fakultativních služeb za úhradu.