Komu je naše služba určena:

Naše sociální služba je určena osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu (chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní postižení, kombinované postižení, tělesné postižení), nebo se ocitly v krizi, a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí rodiny či využitím ambulantních a terénních služeb.


Náš domov není vhodný pro:

Osoby, které vyžadují službu, jenž neposkytujeme, osoby, které potřebují službu domova se zvláštním režimem, osoby, které by narušovaly pokojné soužití s ostatním obyvateli domova, osoby s agresivními poruchami chování, osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy, automaty), osoby, které trpí akutní infekční chorobou, osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, osoby, které jsou schopny svou sociální situaci řešit za pomocí sociální služby jiného typu, např. pečovatelskou službou, denním stacionářem apod.


 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město