Název zařízení:          
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
Adresa: Horní Suchá, Vnitřní 921/5, 735 35
Forma poskytování:
Pobytová sociální služba
Kapacita 30 lůžek


Naše poslání:

Posláním Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Horní Suchá je poskytovat komplexní, kvalitní a individuálně zaměřenou pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 


Náš CÍL: Plnohodnotný a spokojený podzim života našich klientů


Prostředky k dosažení CÍLE:

 • Důstojné a útulné prostředí

  • Čistota domova a výzdoba odpovídající cílové skupině

  • Obnova poškozeného vybavení za nové

  • Vymezení osobního prostoru klienta - přizpůsobení se požadavkům klienta na drobné dovybavení svého osobního prostoru

  • Zapojení klientů do spolurozhodování o vybavení a vzhledu společných prostor

 • Bezpečné prostředí

  • Zajištění péče odborně vzdělaným personálem

  • Dostupnost personálu v případě potřeby

  • Dostupnost zdravotní péče

  • Vyhodnocování technicko - bezpečnostních rizik

  • Bezbariérový přístup

 • Prevence sociálního vyloučení klienta

  • Podpora kontaktů s rodinoupodpora kontaktů s ostatními klienty

  • Podpora kontaktů s vrstevníky a přáteli

  • Dobrovolnická činnost

  • Podpora kontaktů s přirozeným prostředím a životní realitou (nákupy v obchodech, návštěvy v odborných ambulancích, u kadeřníka, návštěvy kulturních akcí v okolí apod.)

 • Individuální přístup ke klientům

  • Individuální plánování potřeb s klienty

  • Přizpůsobení se cílům uvedených v individuálním plánu klienta, jak jen to je možné

 • Podpora klientů v soběstačnosti

  • Podpora klientů v úkonech, které nezvládnou

  • Pomoc při výběru a zajištění kompenzačních pomůcek, které klientovi pomohou k soběstačnosti a ulehčení života


Zásady podle kterých se řídíme:

 • Partnerství - Jednání s klientem jako s člověkem v rovnocenném vztahu.

 • Diskrétnost - Zachování osobního soukromí klienta, které je nezbytné pro navázání důvěry.

 • Týmová spolupráce - Společné úsilí stabilního a vzdělaného personálu na dosažení cíle služby. Personál pracuje dle stanovených kompetencí a vnitřních pravidel organizace.

 • Individuální přístup - Osobitý přístup – každý potřebuje něco jiného. Pomoc a podpora péče je volena dle individuálních potřeb a přání klienta.

 • Respektování osobní volby - Klient si sám rozhoduje o svém osobním životě, je respektován jeho vlastní názor a rozhodnutí. Klient má právo na riziko při naplňování osobních cílů a personál s rizikem pracuje.
 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město