Co nabízíme

Nahoru

Personální zajištění služby:

Nepřetržitý provoz domova zajišťuje vedoucí zdravotní a sociální služby, úseková sestra, sociální pracovnice, všeobecné sestry, praktické sestry, pracovníci přímé obslužné péče a pracovnice úklidu. Do zařízení dochází nasmlouvaný praktický lékař, pedikérka a kadeřnice. provoz domova zajišťuje Správa SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ředitelství), Stravovací provoz a Středisko technického provozu.

Jaké služby nabízíme:

 • celoroční ubytování
 • celodenní stravování a pitný režim
 • základní sociální poradenství
 • úklid, praní, žehlení a opravu ložního a osobního prádla
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • pomoc při hygieně
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • nácvik chůze
 • nácvik a podporu soběstačnosti
 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • péči praktického lékaře a odborných lékařů
 • úkony zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění
 • každodenní kontakt s rodinou a přáteli
 • podporu klienta, aby využíval veřejně dostupné služby mimo domov, doprovod
 • externí služby za úhradu (kadeřnice, pedikérka, masáže)
 • zapůjčení knih
 • služby faráře a bohoslužby
 • relaxační cvičení
 • trénink paměti, paměťové společenské hry
 • oslavy narozenin, oslavy svátků (Vánoce, Velikonoce, MDŽ, Den matek, Mezinárodní den seniorů)
 • volnočasové aktivity (vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, hudební a divadelní vystoupení, ruční práce, pěstování zeleniny a výsadba květin, pečení)
 • venkovní aktivity (opékání párků, smažení „vaječiny", výlety), využití zahrady k relaxaci
 • zvířecí terapie
 • zprostředkování služby dobrovolníků
 • možnost využití TV, DVD a audio techniky, PC s připojením k internetu, klavíru možnost využití masážního křesla, žebřin
 • využití společenské místnosti
 • využití kuchyňky k přípravě vlastního jídla
 • využití fakultativních služeb za úhradu
sazebník úhrad za ubytování a stravu zde
sazebník úhrad za fakultativní služby zde