Financování

Nahoru

Seznam sponzorů a poskytovatelů dotací na služby 2023


             Moravskoslezský kraj

Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá
Domácí péče
Domov pro seniory  Orlová, Karviná,    
Český Těšín, Horní Suchá - zvýšení kvality
Odborné sociální poradenství 
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace

dotace
dotace
6 997 000 Kč
8 776 000 Kč
5 410 000 Kč
5 579 000 Kč
80 000 Kč

211 600 Kč
133 000 Kč 
 

         
  Statutární město Karviná

Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
120 000 Kč
25 000 Kč
18 000 Kč
53 000 Kč
285 000 Kč 
 
           
  Statutární město Havířov

Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá
dotace
dotace
dotace
dotace
36 000 Kč
12 000 Kč
24 000 Kč
44 000 Kč
           
           
   Město Český Těšín Domov pro seniory Český Těšín  dotace   450 000 Kč  
           
   Město Orlová  Domov pro seniory Orlová dotace 300 000 Kč  
           
   Obec Horní Suchá  Domov pro seniory Horní Suchá dar 150 000 Kč  
           
   Obec Albrechtice Domov pro seniory Český Těšín  dotace   18 000 Kč  
           
  Obec Petrovice u Karviné  pro klienty Petrovic v Domovech pro seniory  dotace   15 000 Kč  
           
  Město Vratimov  Domov pro seniory Karviná  dar   5 000 Kč   
           
  Obec Dětmarovice  Mobilní hospic  dar   7 000 Kč  
           
  Město Petřvald  Domov pro seniory Orlová  dotace  35 000 Kč  
           
           

1
"Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy"   
   
     
    Poskytovatel dotací na služby 

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA SLUŽBY ZA ROK 2022


Moravskoslezský
kraj


 


Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá

Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic 
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace 
6 413 000 Kč
8 088 000 Kč
5 104 000 Kč
5 169 000 Kč
116 000 Kč
138 000 Kč
Karviná
                    

Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace 
120 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
53 000 Kč
250 000 Kč
Statutární město
Havířov

Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá

dotace
dotace
dotace
 
36 000 Kč
24 000 Kč
50 000 Kč

Město Český TěšínDomov pro seniory Český Těšín

dotace

450 000 Kč

Statutární město
OstravaDomov pro seniory Orlová

dotace
 
370 000 Kč

Město Orlová

Domov pro seniory Orlová 
 

dotace 

345 000 Kč
 

Obec Horní Suchá 
 Domov pro seniory Horní Suchá
 

dar 

150 000 Kč
 

Obec Albrechtice
 


Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Český Těšín 
dar
dotace
18 000 Kč
18 000Kč 
Obec Petrovice
u KarvinéPro klienty Petrovic
v Domovech pro seniory
 
dotace
 
15 000 Kč


 
Město Vratimov

Domov pro seniory Karviná
 
dar  15 000 Kč
 
Obec Dětmarovice 


Mobilní hospic
 
dar 5 000 Kč


 
Město Petřvald


Domov pro seniory Orlová dotace  30 000 Kč
Nadace ADRA  Mobilní hospic dar  38 000 KčTesco, nadační fondDomov pro seniory Karviná
(10. kolo - kurz virtuální realita
pro zaměstnance

Domov pro seniory Karviná
11. kolo - peřiny a polštáře
 
dar dar

10 000 Kč45 000 Kč

 
     

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA SLUŽBY ZA ROK 2021

Moravskoslezský  
kraj
Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Orlová na zvýšení kvality
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá
Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
 7.159.000,-
9.094.000,-
783.000,-
5.945.000,-
5.909.000,-
116.000,-
300.000,-
Statutární město
Karviná
Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
120.000,-
35.000,-
30.000,-
53.000,-
210.000,-
Statutární město
Havířov
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Horní Suchá
dotace
dotace
54.000,-
54.000,-
Město Český Těšín Domov pro seniory Český Těšín dotace  450.000,-
Statutární město
Ostrava
Domov pro seniory Orlová dotace 389.000,-
Město Orlová Domov pro seniory Orlová  dotace  200.000,-
Obec Horní Suchá Domov pro seniory Horní Suchá  dar  140.000,-
Obec Albrechtice pro klienty Albrechtic
v domovech pro seniory
dotace 20.000,-
Obec Petrovice
u Karviné
pro klienty Petrovic
v domovech pro seniory
dotace 22.500,-
Město Vratimov Domov pro seniory Karviná  dar  15.000,-
Obec Dětmarovice Domov pro seniory Orlová  dar  5.000,-
UPS grant Domov pro seniory Orlová  grant  417.658,- 
Ministerstvo práce a sociálních věcí Odměny pro pracovníky  
v sociálních službách   
Dotace na vícenáklady a
výpadek finančních zdrojů
odměny

dotace
 6.232.576,-

268.485,-

Tesco, nadační fond  Domov pro seniory Karviná     30.000,-

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA SLUŽBY ZA ROK 2020

Moravskoslezský  
kraj
Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá
Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
 6.473.000,-
8.129.000,-
5.325.000,-
5.303.000,-
104.000,-
24.500,-
Statutární město
Karviná
Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
120.000,-
38.000,-
18.000,-
53.000,-
200.000,-
Statutární město
Havířov
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá
dotace
dotace
dotace
70.000,-
17.000,-
60.000,-
Město Český Těšín Domov pro seniory Český Těšín dotace  450.000,-
Statutární město
Ostrava
Domov pro seniory Orlová dotace 409.000,-
Město Orlová Domov pro seniory Orlová  dotace  250.000,-
Obec Horní Suchá Domov pro seniory Horní Suchá  dar  160.000,-
Obec Albrechtice pro klienty Albrechtic
v domovech pro seniory
dotace 30.000,-
Obec Petrovice
u Karviné
pro klienty Petrovic
v domovech pro seniory
dotace 15.000,-
Město Vratimov Domov pro seniory Karviná  dar  15.000,-
Obec Dětmarovice Domov pro seniory Orlová  dar  5.000,-
Ministerstvo zdravotnictví Odměny pro zdravotníky v sociálních službách  odměny  487.869,45,- 
Ministerstvo práce a sociálních věcí Odměny pro pracovníky  
v sociálních službách  
Dotace na vícenáklady a
výpadek finančních zdrojů
Dotace na vícenáklady
odměny

dotace

dotace

 2.376.413,-

158.178,-

452.372,-

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA SLUŽBY ZA ROK 2019

Moravskoslezský  
kraj
Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá
Odborné sociální poradenství
Pořízení automobilu
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
  6.031.000,-
7.570.000,-
4.963.000,-
4.983.000,-
85.000,-
190.000,-
Statutární město
Karviná
Domov pro seniory Karviná
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic
Senior program
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
120.000,-
38.000,-
14.000,-
53.000,-
230.000,-
5.000,-
Statutární město
Havířov
Domov pro seniory Orlová
Domov pro seniory Český Těšín
Domov pro seniory Horní Suchá
dotace
dotace
dotace
64.000,-
21.000,-
40.000,-
Město Český Těšín Domov pro seniory Český Těšín dotace  450.000,-
Statutární město
Ostrava
Domov pro seniory Orlová dotace 430.000,-
Město Orlová Domov pro seniory Orlová  dotace  150.000,-
Obec Horní Suchá Domov pro seniory Horní Suchá  dar  140.000,-
Nadace ČEZ Domov pro seniory Orlová
pořízení venkovních fitness prvků
  
nadační
příspěvek 
80.000,-
Obec Albrechtice pro klienty Albrechtic
v domovech pro seniory
dotace 30.000,-
Obec Petrovice
u Karviné
pro klienty Petrovic
v domovech pro seniory
dotace 21.000,-
Město Vratimov Domov pro seniory Karviná  dar  15.000,-
Obec Dětmarovice Domov pro seniory Orlová  dar  5.000,-

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ NA SLUŽBY 2018

 Město Orlová   dotace   150.000,-
 Město Český Těšín  dotace 450.000,-
 Obec Albrechtice  dotace  30.000,-
 Obec Petrovice u Karviné  dotace  14.000,-
 Obec Horní Suchá  dotace  130.000,-
 Město Havířov  dotace  110.000,-
 Město Ostrava  dotace  452.000,-
 Město Vratimov  dotace  8.000,-
 Obec Dětmarovice  dotace  8.000,-
 Město Karviná  dotace  462.000,-
 Moravskoslezský kraj  dotace  23.693.000,-
 Sodexo Pass                                                   dotace      15.000,-

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ

NA SLUŽBY 2017

 Obec Albrechtice  dotace  20.000,-  
 Město Český Těšín  dotace  450.000,-  
 Statutární město Havířov  dotace  119.000,-  
 Obec Horní Suchá  dar  110.000,-  
 Statutární město Karviná  dotace 423.000,-  
 Město Orlová  dotace  100.000,-  
 Moravskoslezský kraj  dotace  12.131.000,-  
 Statutární město Ostrava  dotace  475.000,-  
 Obec Petrovice u Karviné  dotace
 12.000,-  
 Město Petřvald                                               dotace     7.000,-  

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ

NA SLUŽBY 2016


 Obec Albrechtice  dotace   20.000,-  
 Město Český Těšín  dotace  400.000,-  
 Obec Doubrava  dotace  2.000,-  
 Statutární město Havířov  dotace  95.000,-  
 Obec Hladké Životice  dar  1.000,-  
 Obec Horní Suchá  dar  110.000,-  
 Město Jablunkov  dotace  8.500,-  
 Statutární město Karviná        dotace  409.000,-  
 Město Orlová  dotace  100.000,-  
 Moravskoslezský kraj  dotace  13.180.000,-  
 Statutární město Ostrava  dotace  500.000,-  
 Obec Petrovice u Karviné  dotace  14.000,-  
 Město Petřvald  dotace  10.000,-  
 Město Vratimov  dar  10.000,-  
 drobné finanční dary fyzických osob           
 (celkem)                                                     
 dar          
  
 447.903,-  

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ

NA SLUŽBY 2015


 Obec Albrechtice   dotace      20.000,-  
 Město Český Těšín  dotace 400.000,-  
 Obec Doubrava  dotace  2.000,-  
 Statutární město Havířov  dotace  92.000,-  
 Obec Hladké Životice  dar  1.000,-  
 Obec Horní Suchá  dar  120.000,-  
 Město Jablunkov  dotace  10.000,-  
 Statutární město Karviná  dotace  352.000,-  
 Město Orlová  dotace  162.000,-  
 Moravskoslezský kraj  dotace  13.185.000,-  
 Nadace OKD  nadační
 příspěvek
 330.000,-  
 Statutární město Ostrava  dotace  500.000,-  
 Obec Petrovice u Karviné  dotace  16.000,-  
 Město Petřvald  dotace  10.000,-  
 Město Vratimov  dar  10.000,-  
 drobné finanční dary fyzických osob
 (celkem)                                                     
 dar      243.190,-  

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ

NA SLUŽBY 2014


 Obec Albrechtice   dotace 15.000,-  
 Město Český Těšín  dotace 400.000,-
 Obec Doubrava  dotace  3.000,-
 Statutární město Havířov
 dotace  120.000,-
 Obec Hladké Životice  dar  1.000,-
 Obec Horní Suchá  dotace  90.000,-
 Statutární město Karviná  dotace  98.000,-
 Ministerstvo práce a sociálních věcí    dotace  11.220.000,-
 Město Orlová  dotace  140.000,-
 Statutární město Ostrava  dotace  500.000,-
 Obec Petrovice u Karviné  dotace  20.000,-
 Město Petřvald  dotace  15.000,-
 Obec Těrlicko  dotace  5.000,-
 Město Vratimov  dotace  20.000,-
 Město Jablunkov  dotace  8.000,-
 drobné finanční dary fyzických osob
 (celkem)                                                     
 dotace          334.089,-

SEZNAM SPONZORŮ A POSKYTOVATELŮ DOTACÍ

NA SLUŽBY 2013


 Obec Albrechtice  dotace   30.000,-  
 Město Český Těšín  dotace  400.000,-  
 Obec Dolní Lutyně  příspěvek  2.000,-  
 Obec Doubrava  dotace  3.000,-  
 Statutární město Havířov  dotace  120.000,-  
 Obec Horní Suchá  dar  130.000,-  
 Statutární město Karviná  dotace  220.000,-  
 Statutární město Karviná
 Aktivní stáří
 dotace 5.000,-  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí  dotace   9.287.000,-  
 Moravskoslezský kraj  dotace  341.000,-  
 Město Orlová  dotace  150.000,-  
 Statutární město Ostrava  dotace   500.000,-  
 Obec Petrovice u Karviné  dotace  20.000,-  
 Město Petřvald  dotace   10.000,-  
 Obec Stonava  dar  10.000,-  
 Obec Těrlicko  dotace      10.000,-  
 Město Vratimov  dotace  15.000,-  
 drobné finanční dary fyzických osob          
 (celkem)
 dar                424.237,-