Domácí zdravotní péče

Nahoru

Domácí zdravotní péče:

Je hrazena pojišťovnou na základě ordinace registrujícího praktického lékaře a ošetřujícího lékaře po ukončení hospitalizace.

Nabízíme:

 • základní zdravotní péči
 • odbornou zdravotní péči
 • specializovanou zdravotní péči

Základní zdravotní péče obsahuje:

 • sledování vitálních funkcí
 • prevence proleženin
 • péče o hydrataci a vyprazdňování

Odborná zdravotní péče:

 • odběry
 • aplikace všech forem injekcí a infuzí
 • podávání léků, převazy a ošetření ran
 • cévkování žen a mužů
 • zavádění permanentních katetrů a péče o rehabilitační ošetřování
 • výchova k soběstačnosti
 • pravidelné kontroly klientů  a informování praktického lékaře o jeho zdravotním stavu

Specializovaná zdravotní péče:

 • péče o stomie
 • péče o diabetiky
 • péče o klienty s chronickými ranami
 • péče o hemofilické klienty
 • podávání léků přes epidurální katetr
 • odborné poradenství v oblasti dietního režimu a zdravého životního stylu
 • odborné poradenstvi v péči o imobilního klienta a v oblasti inkontinence
Všechny zdravotní výkony jsou prováděny registrovanými všeobecnými sestrami.
Zdravotní péče je pro všechny věkové kategorie.