Pro koho jsme určeni:

Naše celodenní pobytová služba je určena seniorům nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu (chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní postižení, kombinované postižení, tělesné postižení) nebo se ocitli v krizi. Krize je vnímána jako náhlá bezmoc z důvodu získané disability či špatného hmotného zabezpečení. Tito lidé vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a svou nepříznivou situaci nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny či jiné sociální služby. Služba je určena lidem, kteří mají rádi klidnější přírodní prostředí.


Neposkytujeme sociální služby osobám:

Závislým na návykových látkách (alkohol, drogy, automaty), které jsou schopné za pomoci v místě dostupných terénních služeb zůstat ve svém domácím prostředí, agresivním s poruchami chování, s aktivním infekčním onemocněním (např. tuberkulóza, hepatitida, MRSA, bacilonosičství), jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, mladším 65–ti let.

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město